Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

VII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele oraz Animatorzy polonijni,

w imieniu Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz partnera polonijnego – Kongresu Oświaty Polonijnej serdecznie zapraszamy do udziału w VII Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych „Wschód Zachód - Łączy nas Polska”.

Zjazd będzie kontynuacją i nawiązaniem do tradycji corocznych spotkań pedagogów polonijnych odbywających się od 2010 roku w Ostródzie. Tegoroczne będzie nawiązywać zarówno do doświadczeń pierwszej konferencji, jak i kolejnych, poświęconych metodyce dwujęzyczności i specjalistycznym zagadnieniom dydaktycznym. W ramach proponowanych bloków tematycznych połączonych wspólną ideą zawartą w haśle: „Fundamenty tożsamości: język, historia, kultura” uczestnicy będą mieli okazję poznać istotne zagadnienia z zakresu znaczenia edukacji historycznej w budowaniu tożsamości człowieka, socjologii kultury, rodziny oraz języka. W każdej z proponowanych sesji zaplanowaliśmy udział uznanych autorytetów naukowych  oraz osób mających duże doświadczenie praktyczne, co w naszym zamyśle ma przyczynić się do uzyskania dużej efektywności i atrakcyjności merytorycznej zjazdu.

Tradycyjnie już oprócz wykładów, warsztatów i paneli przewidujemy atrakcyjny program towarzyszący, w ramach którego odbędzie się m.in. gala wręczenia Nagrody Polonijnego Nauczyciela Roku im. prof. Andrzeja Stelmachowskiego, koncerty czy wspólne poznawanie ciekawych miejsc. Dodatkowo, Zjazd będzie również dobrą okazją do zapoznania się z priorytetami wsparcia oświaty polonijnej w programach instytucji parlamentarnych, rządowych i pozarządowych na rok 2017. Tradycyjnie już w czasie przerw i imprez towarzyszących będzie można spotkać się z przedstawicielami w/w instytucji co da możliwość uzyskania odpowiedzi na indywidualne pytania i sugestie.

Zjazd odbędzie się w dniach od 1 do 4 czerwca 2017 roku, a gospodarzami tradycyjnie już będą Dom Polonii w Ostródzie oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 15 maja 2017 roku.

Karty uczestnika prosimy wysyłać drogą elektroniczną na adres: zjazdostroda@gmail.com lub faksem: +48 89 521 36 20.

Organizatorzy pokrywają koszt zakwaterowania, wyżywienia oraz programu towarzyszącego.

Serdecznie pozdrawiamy i do miłego zobaczenia w Ostródzie,

 

dr Jolanta Tatara                                                    Dariusz Piotr Bonisławski


Prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej             Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

 

Zobacz:

List od organizatorów 2017

Program VII Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych

Formularz-zgłoszeniowy 2017

 

Serdecznie zapraszamy!

 

logoProjekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od MEN na realizacje zadania: „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą".
logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK