Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

USA: 15. urodziny Polskiej Szkoły w Clifton

W sobotę 1 kwietnia br. Polska Szkoła w Clifton, NJ, świętowała 15. rocznicę działalności. Wprawdzie uroczyste rozpoczęcie pierwszego roku szkolnego odbyło się 14 września 2002 roku, ale pomysł otwarcia szkoły zrodził się już wiosną.

Aby szkoła mogła uzyskać osobowość prawną, grupa rodziców i nauczycieli powołała do życia Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Oświaty i Nauki, w skrócie PATRON – korporację, która założyła Polską Szkołę w Clifton i czuwa obecnie nad jej prawidłowym funkcjonowaniem.

Od 15 lat sobotnie zajęcia odbywają się w Szkole Publicznej #13 przy Van Houten Avenue w Clifton. Prowadzone są od godziny 10:00 do 13:00, w grupach wiekowych od młodszego przedszkola do klasy dziewiątej. W programie jest nauka języka polskiego, historii, kultury ojczystej, a także elementy geografii Polski. Dla chętnych jest kółko plastyczne i matematyczne.

Podczas sobotniej imprezy, z okazji 15-lecia, wystąpiły dzieci z poszczególnych klas z programem artystycznym: recytowały wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły. Nauczycielki przygotowały niespodziankę w postaci prezentacji wiersza Juliana Tuwima "Lokomotywa", za którą zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Każdy uczeń otrzymał koszulkę z logo szkoły oraz upominki upamiętniające 15-lecie szkoły.

Nowy Dziennik

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK