Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Uczennica "Syrokomlówki" wygrała olimpiadę polonistyczną na Litwie

Marta Faustyna Chmielewska, uczennica Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie jest zwyciężczynią XXVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Litwie. W gronie laureatów tegorocznej olimpiady polonistycznej są uczniowie z Wilna, Ejszyszek, Mickun, Landwarowa, Rudominy. W polonistycznych zmaganiach na poziomie krajowym uczestniczyło w tym roku 24 uczestników. Ogłoszenie wyników odbyło się dzisiaj w Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole.

Marta Faustyna Chmielewska najlepsza była również podczas wileńskich eliminacji - zdobyła wówczas 95 punktów na 100 możliwych. W rozmowie z Wilnoteką powiedziała wówczas, że udział w olimpiadzie polonistycznej był dla niej czymś oczywistym. "Musiałam włożyć w przygotowania bardzo dużo pracy, ale ciągle czuję, że nie zrobiłam jeszcze wszystkiego. Ogrom pracy mnie przeraża, ale jednocześnie jest to piękne doświadczenie" - mówiła Marta Chmielewska, która, przygotowując temat na wypowiedź ustną: "Powstanie styczniowe: historia i legenda", zgłębiła wiedzę zarówno z historii, jak i z literatury. Do olimpiady przygotowała ją polonistka Łucja Minowicz. 

Drugie miejsce zdobyli: Sebastian Salwiński z Gimnazjum im. Jana Pawła II, uczeń Anny Jasińskiej i Elżbieta Geben, również z Gimnazjum im. Jana Pawła II. 

Komisja przyznała trzy równoległe nagrody III stopnia: Wiolecie Radlinskaitė z Gimnazjum w Mickunach (nauczycielka Krystyna Witlicka), Anecie Kurowskiej z Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie, Alinie Turkot z Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach (nauczycielka Krystyna Turkot). Wyróżnienia: Daniel Bogdziewicz z Gimnazjum w Ejszyszkach (nauczycielka Wacława Iwanowska), Saulius Andrukonis z Gimnazjum w Ejszyszkach (nauczycielka Wacława Iwanowska), Milena Sinkiewicz z Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie (nauczycielka Lilija Kondratowicz) i Karolina Pietrusewicz z Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie (nauczycielka Ilona Herman). 

Diana Sylwia Kwakszys z Gimnazjum im. Wł. Syrokomli otrzymała nagrodę za najlepszą pracę pisemną - za interpretację fragmentu reportażu Ryszarda Kapuścińskiego "W cieniu drzewa, w Afryce". Łukasz Czunkiewicz z Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego został wyróżniony za posługiwanie się najpiękniejszą polszczyzną.

W XXVIII Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego uczestniczyło 24 uczniów ze szkół wileńskich, z rejonów: wileńskiego, solecznickiego, trockiego i święciańskiego. Jak co roku, pierwszego dnia zmagań pisali oni rozprawki, drugiego zaprezentowali ustne wypowiedzi na tematy dotyczące historii literatury i językoznawstwa.

Wilnoteka.lt

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK