Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Jubileusz polskiej wspólnoty w Grigorówce

Minęło 10 lat od powstania Koła Polskich Rodzin we wsi Grigorówka (rejon Sîngerei). Jubileuszowe obchody miały miejsce w restauracji Germes w Sîngerei z udziałem wielu przedstawicieli organizacji polonijnych z różnych miejscowości Mołdawii.

W sobotę, 25 lutego br. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 10-lecia polskiej wspólnoty w Grigorówce. Udział w tym wydarzeniu wzięli m. in. Ambasador RP w Mołdawii, Artur Michalski, Przewodniczący rejonu Sîngerei, Vasili Marandiuc, sołtys Grigorówki Anatol Harzewski, duchowni oraz przedstawiciele Polonii z Bielc, Sorok, Głodian, Kiszyniowa, Komratu, Tyrnowa i Rybnicy. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnów narodowych Polski i Mołdawii.

W oficjalnej części rozpoczynającej jubileusz Pan Ambasador wyraził wdzięczność Pani Prezes Koła Polskich Rodzin Polinie Stakiewicz, podkreślając, że historia powstania polskiej wspólnoty w Grigorówce ściśle wiąże się z osobą Pani Poliny. – Jest ona człowiekiem, który pomógł wielu rodzinom z tej miejscowości powrócić do swoich korzeni, zidentyfikować siebie z narodem polskim – zaznaczył Artur Michalski.

Z okazji jubileuszu osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju Koła Polskich Rodzin i zespołu „Warszawka” wręczono dyplomy i nagrody. Do osób tych należą: animator kultury polskiej w Grigorówcę Nina Gîrlovan, kierownik artystyczny zespołu „Warszawka” Antonina Gradinar, kierownik muzyczny „Warszawki” Witalij Babinczuk oraz młodzi soliści zespołu Artiom Gradinar i Wiktiria Gîrlovan. Pani Polina Statkiewicz serdecznie podziękowała Panu Ambasadorowi i wszystkim pracownikom Ambasady RP oraz Wydziału Konsularnego w Kiszyniowie, którzy wspierali i wspierają działalność organizacji.

Ze wzruszeniem obejrzano koncert na żywo i prezentację, dokumentującą dziesięcioletnią historię stowarzyszenia. Na scenie zaprezentował się zespół wokalny „Warszawka”, jak zwykle zadziwiając publiczność swoimi głosami. Po koncercie był również czas na wspaniały poczęstunek.

Kołu Polskich Rodzin w Grigorówce pozostaje jedynie życzyć kolejnych dziesięcioleci działalności.

Źródło: Pismo Polaków w Mołdawii „Jutrzenka” nr 2 (204) luty 2017

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK