Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Macierz Szkolna: Wykonać wyrok sądu ws. polskiej szkoły

 
"Sąd przyznał, że samorząd rozstrzygnął sprawę reorganizacji szkoły niezgodnie z prawem, z naruszeniem zasad reorganizacji sieci szkół. Niezbyt często się zdarza, że sąd staje po stronie społeczności polskiej. Jest to duży sukces rodziców uczniów szkoły im. Lelewela" - uważa prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna" Józef Kwiatkowski. Zarząd Stowarzyszenia przyjął oświadczenie, w którym żąda wywiązania się przez władze stolicy z postanowienia sądu.

"Samorząd powinien wykonać decyzję sądu, czyli przywrócić stan przed reorganizacją: klasy 1-12 muszą wrócić na Antokol, a w budynku przy ul. Minties 3 mają zostać klasy od 1 do 10" - takie jest stanowisko "Macierzy Szkolnej" w sprawie rozwiązania problemu Szkoły Inżynierii im. Joachima Lelewela.
 
Jeszcze w roku szkolnym 2015/2016 Szkoła Średnia im. Joachima Lelewela działała na Antokolu, miała też filię na Żyrmunach. Władze miasta wymusiły na społeczności szkolnej przenosiny do budynku filii, chociaż w Litewskim Naczelnym Sądzie Administracyjnym na rozpatrzenie czekał złożony przez rodziców wniosek o unieważnienie decyzji Rady Miasta. 

20 lutego sąd orzekł, że podejmując decyzję o reorganizacji szkoły, Rada Miasta Wilna w uchwale z 15 lipca 2015 r. nie wskazała konkretnego celu prowadzonej restrukturyzacji, nie dotrzymała wszystkich obowiązujących norm prawnych, nie dostosowała się do obowiązujących przepisów, w uchwale użyte zostały pojęcia abstrakcyjne i niepoparte faktami. W związku z powyższym sąd uznał, że decyzja sądu niższej instancji, czyli Wileńskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego z 16 listopada 2015 r. zostaje anulowana, a decyzja Rady Miasta z 15 lipca 2015 r. jest nieważna. Od orzeczenia sądu nie można się odwołać.

Choć minął już prawie miesiąc, stołeczne władze dotychczas nie poinformowały, jak i kiedy zamierzają wykonać postanowienie sądu.
 
Źródło: Wilnoteka.lt
 
logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK