Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Lwów: Jubileusz 60-lecia pracy polonistki Marii Iwanowej

60 lat temu progi polskiej szkoły nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie przekroczyła Maria Iwanowa, nauczycielka języka i literatury polskiej.

Pracę nauczyciela podjęła w trudnych warunkach, kiedy nie było opracowań z języka i literatury polskiej. Wykorzystując swoje doświadczenie pedagogiczne została autorką podręczników dla starszych klas.

Na apelu szkolnym pedagoga-polonistę "dziesiątki" przywitali dyrektor Ryszard Vincenc, prezes Komitetu rodzicielskiego, a także uczniowie. List gratulacyjny w imieniu konsula generalnego RP we Lwowie Wiesława Mazura odczytał konsul Rafał Kocot. Składając życzenia oraz podziękowania z okazji jubileuszu szef placówki dyplomatycznej zaznaczył, że Marii Iwanowej "w dużej mierze Magdusia zawdzięcza wysoki poziom nauczania i wielu laureatów konkursów i olimpiad z języka polskiego".

Anna Gordijewska, Kurier Galicyjski

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK