Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Internetowa autopomocja Zaolzia

Organizacje polskie z Zaolzia coraz lepiej radzą sobie w autopromocji w sieci internetowej. Wśród nich prym wiodą Kongres Polaków w Republice Czeskiej i Polski Związek Kulturalno-Oświatowy. Wypełniają w ten sposób jeden z ważniejszych postulatów „Wizji 2035”, mówiący o tworzeniu pozytywnego PR o Polakach na Zaolziu.

Jednym z rodzajów współczesnej promocji organizacji czy instytucji jest popularyzowanie informacji na jej temat w sieci internetowej. Autopromocja danej organizacji może przebiegać na dedykowanej jej stronie internetowej lub na niezwykle popularnych tzw. mediach społecznościowych, typu Facebook.com, Instagram.com lub Twitter.com. Współcześnie korzystanie z mediów społecznościowych stało się do tego stopnia nieodzowne, że wykluło się powtarzane pół żartem, pół serio powiedzenie: „Jeśli nie ma cię na Facebooku, to znaczy, że nie żyjesz”. Twórca Facebooka, miliarder Mark Zuckerberg też ma konto na Facebooku i obserwuje go codziennie ponad 85 mln osób.

Potrzebę autopromocji za pomocą nowych technologii rozumie Kongres Polaków w RC, który posiada nie tylko przejrzystą i funkcjonalną stronę internetową, ale także aktywne konto na Facebooku. Na swoim profilu facebookowym Kongres Polaków promuje ważne wydarzenia dla Zaolzia, a także liczne kluczowe dla rozwoju polskości inicjatywy, jak np. niedawno uruchomiony Fundusz Rozwoju Zaolzia.

W większości przypadków autopromocja na Facebooku Kongresu Polaków skorelowana jest z aktywnością wydawanej przez niego gazety „Głos Ludu”, która jest najpopularniejszą polską gazetą w RC na Facebooku. Konto facebookowe „Głosu Ludu” obserwowane jest przez ponad 1750 użytkowników, którzy wzajemnie udostępniają między sobą artykuły, czym podwajają ich oglądalność.

Zarówno Kongres Polaków, jak i „Głos Ludu” dokładają wszelkich starań, by unowocześnić swój wizerunek za pomocą mediów społecznościowych popularnych szczególnie wśród młodszego pokolenia. Należy stwierdzić, że efekty są bardzo dobre, gdyż wśród internetowych czytelników „Głosu Ludu” dominują osoby młode. Popularyzowanie na Facebooku artykułów, fotoreportaży i ciekawych stałych rubryk „Głosu Ludu” było więc strzałem w dziesiątkę.

Źródło: Głos Ludu

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK