Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Kandydatka AWPL-ZChR wystartuje w wyborach uzupełniających do Sejmu

Po rezygnacji Grety Kildišienė ze Związku Chłopów i Zielonych z mandatu poselskiego, 23 kwietnia br. odbędą się wybory uzupełniające do Sejmu w jednomandatowym okręgu Nr 49 Poniewież-Onikszty. Kandydata w tym okręgu wystawiła również Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR). Będzie nią Edyta Tamošiūnaitė, radna m. Wilna i była wiceminister oświaty i nauki Litwy - poinformowało Biuro Prasowe.

"Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) weźmie udział w wyborach uzupełniających do Sejmu w jednomandatowym okręgu Nr 49 Poniewież-Onikszty, które rozpisano po złożeniu mandatu przez posłankę z ramienia Związku Chłopów i Zielonych Gretę Kildišienė. AWPL-ZChR wystawiło kandydaturę Edyty Tamošiūnaitė, radnej m. Wilna i byłej wiceminister oświaty i nauki" - czytamy w komunikacie Biura Prasowego AWPL-ZChR.

Kandydaci i partie mają zebrać co najmniej 1 000 podpisów osób je popierających. Kandydatka AWPL-ZChR zebrała już ponad 700 podpisów obywateli.

"Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała kandydatkę i przez okręgową komisję wyborczą zostały jej wydane listy do zbierania podpisów. Należy zebrać 1 000 podpisów. Taki wymóg jest stosowany również wobec partii, gdyż są to wybory uzupełniające. Po zebraniu podpisów przez kandydatów ostatecznie ich listę w okręgu zatwierdzi Państwowa Komisja Wyborcza. Na dzień dzisiejszy do udziału w wyborach zgłosiło się kilkanaście partii i kandydatów niezależnych. Po pierwszych dwóch dniach zbierania podpisów na kandydatkę AWPL-ZChR już udało się zebrać ich ponad 700" - informuje Biuro Prasowe.

W upowszechnionym dzisiaj komunikacie partia podała przyczyny wystawienia kandydata w okręgu, w którym wcześniej nie startowała. 

"Decyzja AWPL-ZChR wystawienia swego kandydata w tym okręgu, w którym dotychczas nie startowała, niesie ze sobą kontynuację pracy organizacyjnej w kierunku przedstawienia programu i działalności partii dla wyborców całego kraju. AWPL-ZChR ma przygotowany szeroki pakiet polityki prorodzinnej, sprawiedliwości społecznej. Jako jedyna z partii parlamentarnych nigdy nie była uwikłana w żaden skandal korupcyjny. To już docenili również wyborcy Litwy centralnej: na ostatnich wyborach parlamentarnych AWPL-ZChR zdobyła tu (pomijając Wilno, Wileńszczyznę i Kłajpedę) 2600 głosów, co jest o 1/3 więcej niż poprzednio. W niektórych okręgach, gdzie praktycznie nie mieszkają przedstawiciele mniejszości narodowych, AWPL-ZChR zdobyła nawet dwa, trzy razy więcej głosów. Np. w okręgu Dzukija (rejon olicki) odnotowała wzrost z 25 głosów do 99, w okręgu Radziwiliszki z 29 do 61 głosów" - odnotowano w komunikacie.

Biuro Prasowe zaznaczyło, że udział w wyborach uzupełniających będzie szansą na szersze przedstawienie działalności partii i jej założeń programowych.

"Udział w tych wyborach uzupełniających, które odbędą się 23 kwietnia, będzie wiec okazją do szerszego zaprezentowania dorobku i programu partii. Fakt, że na AWPL-ZChR głosują również etniczni Litwini, jest tendencją pozytywną i świadczy o rosnącej popularności partii wśród mieszkańców Litwy" - czytamy w oświaczeniu.

Źródło: L24.lt

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK