Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Język polski w Denyszach na Żytomierszczyźnie

W ostatnich latach wielką popularnością w szkołach ukraińskich cieszy się język polski. W Żytomierzu i okolicach ilość takich szkól przewyższa 20.

Od 2013 roku język polski jako obcy wprowadzony został do programu szkolnego w szkole średniej im. W. Bondarczuka we wsi Denyszy koło Żytomierza. Głównym tego inicjatorem była dyrektor szkoły pani Łarysa Werbyło, a nauczycielem języka polskiego jest pani Jana Kurnosowa. Wszystko rozpoczęło się od zajęć fakultatywnych dla uczniów 5-6 klasy. Obecnie języka polskiego w szkole uczy się około 80 uczniów od 1 do 8 klasy.

Zajęcia odbywają się w gabinecie języków obcych, w którym powstał „kącik polski” z polskimi symbolami narodowymi, zdjęciami i tablicami dydaktycznymi. W przyszłości dyrekcja szkoły planuje stworzyć tutaj odrębny gabinet polonistyki. Materiały dydaktyczne, podręczniki, słowniki, zeszyty robocze udziela dla potrzeb szkoły Dom Polski w Żytomierzu.

Corocznie w styczniu-lutym w szkole organizowany jest Tydzień Języka Polskiego w ramach którego odbywają się otwarte lekcje, konkursy językowe i plastyczne, koncerty. W okresie świąt Bożego Narodzenia uczniowie organizują jasełka, recytowanie wierszy i śpiewanie kolęd.

Denyszowska szkoła ściśle współpracuje z Domem Polskim w Żytomierzu. Uczniowie szkoły aktywnie uczestniczą w jego projektach a także w przedsięwzięciach innych polskich organizacji obwodowego miasta. W lutym 2016 roku Andrzej Sergijczuk (uczeń 7 klasy) zdobył I miejsce w I Obwodowym Dyktandzie Języka Polskiego, zorganizowanym przez Żytomierskie Polskie Centrum Edukacji i Nauki. A w listopadzie minionego roku uczniowie z Denyszy zdobyły I miejsce w konkursie intelektualnym, organizowanym przez Dom Polski w ramach obchodów Dnia Niepodległości Polski.

Co rocznie po feriach zimowych Dom Polski zaprasza uczniów i nauczycieli z Denysz w gościnę. Wizytom towarzyszy ciekawy program poznawczo-rozrywkowy – konkursy, kwizy, recytowanie wierszy w języku polskim oraz wspólne śpiewanie polskich piosenek.

W styczniu bieżącego roku szkołę odwiedziła delegacja z polskiej gminy Jabłonna (województwo lubelskie). Uczniowie poprowadzili wycieczkę szkołą w języku polskim i zaprezentowali program koncertowy. 20 stycznia 2017 roku przedstawiciele władz gminy Jabłonnej podpisali umowę o współpracy z Tetriwską gromadą (do której należy także wieś Denyszy). Zarówno dyrekcja i uczniowie spodziewają się, że ta współpraca będzie miała pozytywne skutki także dla ich szkoły.

Dom Polski w Żytomierzu

Źródło: Wizyt.net

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK