Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Sukces akcji #PolskiwHesji

W wyniku akcji #PolskiwHesji od lutego br. poszerzona zostanie oferta nauczania języka polskiego o nowe szkoły, głównie podstawowe, na terenie Hesji. 

Z uwagi na dotychczasową zachowawczą postawę władz oświatowych w Hesji, wobec postulatów Polonii i Konsulatu Generalnego RP w Kolonii związanych z potrzebą utworzenia dodatkowych miejsc nauczania języka polskiego jako języka kraju pochodzenia, w pierwszej połowie 2016 r. Konsulat przeprowadziła zakrojoną na szeroką skalę akcję #PolskiwHesji. Jej celem było wykazanie władzom niemieckim, iż faktyczne zapotrzebowanie na języka polski w Hesji jest daleko większe niż aktualna oferta (4 szkoły w 3 miejscowościach, niespełna 100 uczniów, nauka możliwa dopiero od V klasy).

W ciągu czterech miesięcy akcji, placówka wraz z Polonią zebrała i przekazała heskiemu ministerstwu oświaty ponad 1000 zgłoszeń od rodziców zainteresowanych posyłaniem dzieci na język polski. W ramach akcji przeprowadzono kilkanaście spotkań informacyjnych dla Polonii (głównie po niedzielnych Mszach Świętych w parafiach Polskiej Misji Katolickiej), informowano i promowano akcję #PwH poprzez prowadzone przez placówkę i organizacje polonijne strony internetowe, media społecznościowe, media polonijne etc. Informację o założeniach akcji i formularze zgłoszeniowe przesłano do restauracji i sklepów polonijnych na terenie Hesji.

Skonfrontowane z tak dużą ilością zgłoszeń ministerstwo oświaty w Hesji, po dogłębnej analizie zgłoszeń, możliwości logistyczno-finansowych oraz wyselekcjonowaniu kadry nauczycielskiej przekazało z początkiem 2017 r., informację, iż od lutego br. nauka języka polskiego zainicjowana zostanie w co najmniej 15 nowych grupach nauczania utworzonych w 11 szkołach, zlokalizowanych we Frankfurcie n. Menem (3), Darmstadt (2), Offenbach (2), Wiesbaden, Pfungstadt, Gernsheim, Mörfelden-Walldorf. Niezwykle istotne jest, iż będą to przede wszystkim szkoły podstawowe, a więc nauką objęte zostaną najmłodsze dzieci.

Więcej informacji na stonie Konsulatu Generalnego RP w Hesji

Źródło: Polonia-Viva

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK