Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Brazylia Polonia wzniosła pomnik Św. Jana Pawła II

Brazylijska Polonia 10 grudnia 2016 roku w miejscowości Nova Roma do Sul w stanie Rio Grade do Sul uczciła pamięć wielkiego Polaka wznosząc pomnik - kapliczkę ku jego czci.

Nova Roma do Sul to niewielka miejscowość (około 3 tys. mieszkańców), zamieszkiwana głównie przez potomków imigrantów włoskich i kilkanaście rodzin polonijnych, położona około 600 kilometrów od Kurytyby, w Stanie Rio Grande do Sul.

Uroczystość zorganizował i sfinansował budowę pomnika miejscowy oddział BRASPOL, na czele z jego prezesem Alcidesem Zurawskim.

Przed odsłonięciem pomnika odbyła się uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez miejscowego Biskupa Alessandro Ruffinoni oraz, m.in. Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii, Ks. Zdzisława Malczewskiego. Mszy towarzyszyły pieśni kościelne w języku polskim wykonywane przez połączone chóry polonijne z kilku pobliskich miejscowości.

Podczas uroczystości pod pomnikiem odczytano list do jej polonijnych organizatorów od Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Adama Kwiatkowskiego oraz list prezesa Braspol, Rizio Wachowicza. Obecni byli Marino Antônio Testolin - burmistrz Nova Roma do Sul oraz prezes Braspol w Stanie Rio Grande do Sul, Andre Hamerski, jak również około 150 przedstawicieli Polonii.

Po części oficjalnej, odbyła się polonijna kolacja i zabawa ludowa podczas której wystąpiły grupy folkloru polskiego z Nova Prata i Porto Alegre.

Źródło: Konsulat RP w Kurytybie

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK