Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Kondolencje Biskupa Grodzieńskiego Aleksandra Kaszkiewicza

Grodno, dnia 2 stycznia 2017 roku

Szanowny Pan
Dariusz Bonisławski
Wiceprezes Zarządu Krajowego
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Warszawa

Szanowny Panie,

ze smutkiem przyjąłem informację o śmierci śp. Pana Longina Komołowskiego – Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W imieniu Kościoła Grodzieńskiego, z którym bardzo aktywnie przez ostatnie lata współpracował Pan Prezes, realizując rozmaite projekty, składam wyrazy współczucia wszystkim, których dotknęła ta śmierć.

Z głęboką wiarą w życie wieczne spoglądamy na Jego śmierć, bo jest początkiem nowego życia. Z wielką nadzieją wypraszamy u Boga życie wieczne dla Zmarłego, za przyczyną Matki Bożej Miłosierdzia, Głównej Patronki naszej Diecezji Grodzieńskiej.

Wyznając z wiarą zmartwychwstanie umarłych i życie wieczne w przyszłym świecie, łączę się w modlitwie

+ Aleksander Kaszkiewicz

Biskup Grodzieński 

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK