Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Odszedł Wielki Przyjaciel BRASPOL

Centralna Reprezentacja Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej w Brazylii

Representação Central da Comunidade Brasiliero-Polonesa no Brasil

 

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że 30 grudnia 2016 r. odeszedł  nasz Przyjaciel Longin Komołowski, Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

W tych trudnych chwilach składamy wyrazy współczucia Małżonece Zofii, Rodzinie oraz "Stowrzyszeniu "Wspólnota Polska".

Adrzej Hamerski

 BRASPOL - RS

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK