Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

20-lecie Brzeskiego Oddziału Polskiej Macierzy Szkolnej

W dniu 2 grudnia 2016 r. Brzeski Miejski Oddział Polskiej Macierzy Szkolnej obchodził 20-lecie swojej działalności.

Na tę doniosłą uroczystość przybyli i nie tylko członkowie Oddziału PMS w Brześciu ale i wieloletni przyjaciele oraz dostojni goście: Kierownik Wydziału Brzeskiego Komitetu Wykonawczego Pan Giennadij Iwańczyk, Kierownik Wydziału Oświaty Leninowskiego rejonu m. Brześć Pani Tatiana Sawicz, delegacja Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Brześciu na czele z Konsulem Generalnym Panem Piotrem Kozakiewiczem, wiceprezes Siedleckiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Pan Jacek Grabiński z Panem Stanisławem Fiedorczukiem i Panem Waldemarem Szmurło, Pan Ryszard Boś z Janowa Podlaskiego, Pan Marek Sulima, pełnomocnik Prezydenta Białej Podlaskiej, Pani Urszula Tom, poetka z Siedlec, Pani Janina Dołgich, kierownik domu Kultury w Wiśniewie, Pani Teresa Nazarczuk i Pani Grażyna Krasnodębska – działaczki społeczne z Sokołowa, Pan Leonid Niesterczuk, Prezes Fundacji im. Tadeusza Kościuszki, delegacja Zarządu Głównego Polskiej Macierzy Szkolnej na czele z Prezesem Panem Stanisławem Sienkiewiczem.

Prezes Oddziału Pani Maria Sulima przedstawiła 20-letni dorobek Oddziału, na który składają się założenie i opieka nad klasami polskimi w szkole nr 9 w Brześciu, liczne konferencje naukowe, dotyczące życia i działalności wybitnych Polaków, związanych z Polesiem: Marii Rodziewiczówny , Tadeusza Kościuszki, Juliana Ursyna Niemcewicza, Ignacego Domeyki i innych. Pokłosiem tych konferencji było odsłonięcie tablic pamiątkowych ku czci wielkich Rodaków, postawienie krzyży pamięci w miejscach walk o niepodległość Polski. Działalność edukacyjna ściśle związana z organizacją konkursów recytatorskich ”Kresy”, wieczorów poetyckich i literackich, odczytów oraz koncertami chóru „Polesie”, istniejącym przy Brzeskim Oddziale PMS.

Obecni na uroczystości goście w swoich przemówieniach podkreślali dorobek Oddziału oraz osobisty wkład Pani Marii Sulimy jako prezesa Oddziału w rozwój oświaty oraz promocję polskiej kultury nie tylko w Brześciu, ale i poza granicami kraju.

Doceniając zasługi członków i przyjaciół Oddziału PMS w Brześciu, Zarząd Główny Polskiej Macierzy Szkolnej uhonorował medalami „Za zasługi dla oświaty” liczną grupę najbardziej aktywnych i zasłużonych członków na czele z prezes Oddziału Panią Marią Sulimą.

Medalem „Za zasługi dla oświaty” zostali odznaczeni nasi wieloletni przyjaciele,: Prezes Siedleckiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Pan Jerzy Myszkowski i wiceprezes Pan Jacek Grabiński. Bez ich pomocy i wsparcia faktycznie nie odbywa się żadna impreza kulturalno-oświatowa nie tylko w Brześciu, ale i na Grodzieńszczyznie.

Zgromadzeni na sali wojewódzkiego Domu Kultury widzowie mieli przyjemność wysłuchać pięknego koncertu w wykonaniu chóru „Polesie” i dziecięcych zespołów artystycznych oraz pięknych recytacji wierszy w wykonaniu tegorocznych zwycięzców konkursu recytatorskiego „Kresy”. Miłym akcentem koncertu było wykonanie pieśni oraz recytacja wierszy autorstwa Marii Sulimy, na poetycki dorobek której składa się kilka tomików poezji.

Życzymy Pani Marii Sulimie oraz wszystkim członkom Oddziału kolejnych sukcesów, nowych pomysłów, realizacji wszelkich przedsięwzięć i zamierzeń oraz długich i spokojnych lat życia.

Teresa Kryszyń, Polska Macierz Szkolna

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK