Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Andżelika Borys prezesem Związku Polaków na Białorusi

Andżelika Borys wygrała wybory na prezesa nieuznawanego przez władze w Mińsku Związku Polaków na Białorusi. Wybory odbyły się podczas IX Zjazdu związku w sobotę 10 grudnia 2016 roku.

Prawo głosu miało 184 delegatów; Borys poparło 99 z nich. Mieczysław Jaśkiewicz, który pełnił funkcję prezesa w minionej kadencji, zdobył 85 głosów. Borys, będąca dotąd przewodniczącą Rady Naczelnej ZPB, zgłosiła swoją kandydaturę w czasie sobotniego zjazdu.

Andżelika Borys ma 43 lata. Pełniła już funkcję prezesa ZPB w latach 2005-2010.

Głosowanie, które rozpoczęło się w południe czasu polskiego, poprzedziły sprawozdania komisji kontrolno-rewizyjnej, a także dyskusje na temat systemu wyborów w ZPB i udzielenie absolutorium dotychczasowym władzom. Następnie kandydaci przedstawili swoje wizje kierowania strukturami nieoficjalnego ZPB. 

Oprócz wyboru nowych władz celem Zjazdu było podsumowanie działalności w ciągu ostatnich czterech lat, a także wyznaczenie kierunków działalności programowej na przyszłość.

Związek Polaków na Białorusi został zdelegalizowany przez władze w Mińsku w 2005 roku i od tamtej pory działa w podziemiu. Równolegle funkcjonuje natomiast „oficjalny” prorządowy Związek Polaków na Białorusi, który przejął majątek organizacji – 16 Domów Polskich i szkoły polskie w Grodnie i Wołkowysku.

Źródło: PAP

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK