Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Obchody Święta Niepodległości w Kurytybie

Polonia obecna w stolicy stanu Paraná upamiętniła 98. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

W wieczór poprzedzający święto narodowe, Dom Kultury Polska Brazylia, a jednocześnie siedziba najstarszej organizacji polonijnej w Ameryce Południowej – Towarzystwa im. T. Kościuszki – wypełniła się gośćmi. Przedstawiciele wielu organizacji polonijnych, miejscowych władz i korpusu konsularnego, a także wielu Polaków i potomków polskich imigrantów żyjących w Kurytybie i okolicach, zebrali się, aby uczcić tak ważną dla Polski rocznicę.

Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem hymnu narodowego Polski i Brazylii w wykonaniu polonijnego chóru im. Św. Jana Pawła II. Po okolicznościowym przemówieniu konsula generalnego RP Marka Makowskiego, na jego zaproszenie ksiądz prowincjał Zgromadzenia Księży Chrystusowców w Brazylii odmówił błogosławieństwo i poprowadził z obecnymi krótką modlitwę w intencji Ojczyzny.

Kolejnym ważnym punktem programu była ceremonia przekazania przez prezesa Stowarzyszenia Uniao Juventus, Mariana Kurzaca, aktu założycielskiego Towarzystwa im. Tadeusza Kościuszki, na ręce obecnej prezes tej organizacji, p. Denise Sielskiej. Towarzystwo im. T. Kościuszki od lat zabiegało o odzyskanie tej historycznej księgi z 1890 roku, która od dłuższego czasu znajdowała się w posiadaniu prywatnych osób, by trafić następnie do archiwów União Juventus. Dzięki pośrednictwu konsulatu dokumenty wróciły do prawowitych właścicieli.

Prawdziwą atrakcją uroczystości była zainaugurowana z tej okazji wystawa pt. „Miasta w Polsce i w Brazylii, pomiędzy nowoczesnością i tradycją”. Wystawa będąca zbiorem ciekawych zdjęć wykonanych w Polsce i w Brazylii przez polonijnych artystów fogografików Shirlei Freder, Izabel Liviski i João Urbana, powstała dzięki dofinansowaniu Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ. „Twórcy oferują nam artystyczne studium estetyki miejskiej, nowoczesności i piękna tradycji współistniejących bardzo podobnie w miastach dwóch państw, z dwóch odległych i tak różnych kontynentów. Ukazują tę samą troskę o stworzenie obywatelom jak najlepszych warunków do życia w mieście, a także włąściwego środowiska dla pracy, edukacji i kultury.” (cytat ze wstępu autorstwa Marka Makowskiego, konsula RP w Kurytybie, do katalogu towarzyszącemu wystawie).

Na zakończenie podano zgromadzonym gościom koktajl. Obecni mogli również nabyć upominki oraz książki dystrybuowane przez Dom Kultury Polska Brazylia, np. album Raquel Bueno o polonijnym witrażyście Arystarchu Kaszhuewiczu i najnowszy album João Urbana „Passeio Publico” z autografem autora.

Źródło: Konsulat Generalny RP w Kurytybie

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK