Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Andrzej Filipowicz uczył malarstwa w Ostródzie

Nauczyciele z Litwy, Łotwy, Ukrainy i Białorusi uczestniczyli w dniach 2-7 listopada br. w kolejnym stażu, zorganizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Wspólnota Polska” w Ostródzie.

Jeden z dni stażu poświęcony był warsztatom plastycznym, które poprowadził dla nauczycieli działacz działającego przy Związku Polaków na Białorusi Towarzystwa Plastyków Polskich, ceniony grodzieński malarz Andrzej Filipowicz.

Podczas zajęć mistrz z Grodna uczył nauczycieli technik malarstwa olejnego.

Środowisko nauczycieli Białorusi było reprezentowane na stażu w Ostródzie przez pedagogów z Lidy i Brześcia.

Irena Biernacka, Znad Niemna

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK