Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Zaolzie: Rok Sienkiewicza został otwarty

W Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jabłonkowie odbyła się w czwartek uroczystość otwarcia Roku Sienkiewicza, w czasie którego Polacy na całym świecie przypomną sobie 170. rocznicę jego urodzin, 120. rocznicę wydania „Quo vadis” i 100. rocznicę jego śmierci.

– Nie ma lepszego miejsca, żeby zainaugurować ten rok, niż ta szkoła – powiedziała ambasador RP w Pradze, prof. Grażyna Bernatowicz, która wspólnie z konsulem RP w Ostrawie, Januszem Bilskim, gościła na spotkaniu z jabłonkowską młodzieżą.

Jak zaznaczyła dyrektor szkoły, Urszula Czudek, jabłonkowska podstawówka nosi imię swojego patrona od prawie 90 lat. – Kiedy nasi przodkowie wznosili własnymi rękami tę szkołę, zadecydowali, że będzie ona nosiła imię wielkiego Polaka, Henryka Sienkiewicza. Nieprzypadkowo, bo w owych czasach Sienkiewicz był dla nich największym wzorem, uczył polskości, patriotyzmu oraz wytrwałości w dążeniu do celu – powiedziała dyrektorka, dodając, że do lektury Sienkiewicza wraca się tak, jak do domu rodzinnego. 

Głos Ludu

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK