Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Inauguracja gimnazjum i święto patrona w Jałówce

Poświęceniem tablicy informacyjnej o zmianie statusu szkoły średniej i przyznania jej statusu gimnazjum, Mszą św., uroczystością z programem artystycznym oraz gratulacjami od licznie przybyłych gości społeczność placówki oświatowej w Jałówce na Wileńszczyźnie uczciła swój „awans", a jednocześnie odznaczyła 5-lecie nadania szkole im. św. Jana Bosko.

Odsłonięcia tablicy informacyjnej z nową nazwą placówki oświatowej dokonali Danuta Narbut, doradca mer rejonu wileńskiego, Zofia Ryżowa, zastępca kierownika wydziału oświaty samorządu rejonu wileńskiego oraz Zbigniew Czech, dyrektor Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Jałówce. Poświęcił tablicę ksiądz Tadeusz Jasiński, dla którego był to swoisty powrót do lat młodzieńczych, gdyż po ukończeniu Wileńskiego Państwowego Instytutu Pedagogicznego, właśnie tu podjął pracę jako nauczyciel. Zostawił trwały ślad po sobie, gdyż był inicjatorem wielu poczynań i przez to zaskarbił szacunek kolegów po fachu, rodziców oraz dzieci.

Po ceremonii poświęcenia, która ze względu na łzawą pogodę trwała krótko, gospodarz uroczystości zaprosił do nowoczesnej dobudówki, gdzie w sali – z udziałem ośmiu księży – została odprawiona Msza św. w intencji grona pedagogicznego, uczniów i wszystkich pracowników szkoły.

Nabożeństwo odprawili ks. Wacław Wołodkowicz oraz ks. Eduardas Kirstukas. Celebranci podkreślili, że przyznanie szkole statusu gimnazjum to nie tylko powód do radości i chluby, ale też zobowiązanie i wyzwanie. Księża życzyli uczniom, by zdobywanie wiedzy nie było przykrym obowiązkiem, ale przyjemnością i radością z poznawania świata i odkrywania czegoś nowego.

– Dziękujmy więc Bogu za patrona, za przyznanie miana gimnazjum i za to dobro, którego, dzięki Ojcu, codziennie doświadczamy – powiedział ks. Eduardas Kirstukas.

Aby zaś słowo stało się ciałem, na ołtarzu zostały złożone dary w postaci kwiatów, nowego logo gimnazjum, zeszytów i dzienniczków uczniowskich, kroniki szkolnej, świecy i zegara, wina i wody, hostii i komunikantów.

Po nabożeństwie i przyjęciu komunii świętej na scenę wkroczyli uczniowie, którzy najpierw przedstawili skecz o swym patronie św. Janie Bosko, wybitnym wychowawcy młodzieży i czcicielu Matki Bożej, który przez współczesnych był nazywany „wyrocznią Europy".

Występy uczniów były przeplatane wypowiedziami i gratulacjami gości. Życzenia od wiceprzewodniczącego Sejmu RL Jarosława Narkiewicza przekazała jego doradczyni Tatiana Czepukojć, która też w jego imieniu wręczyła listy gratulacyjne zasłużonym pedagogom placówki. Gratulacje od mer rejonu wileńskiego Marii Rekść odczytała Danuta Narbut, która wraz z Zofią Ryżową wręczyła dyplomy uznania nauczycielom oraz 300 euro z funduszu pani mer na potrzeby gimnazjum.

– Marzcie o wielu rzeczach, a osiągajcie jeszcze więcej – zaapelowała do uczniów pani Danuta, która podkreśliła też, że to szczególna data w historii społeczności gimnazjalnej.

Dr hab. Jarosław Wołkonowski, dziekan wydziału informatyczno-matematycznego Filii UB w Wilnie, sprezentował gimnazjum piękną makietę żaglowca.

– Wypływacie na szersze i głębsze wody wyzwań gimnazjalnych. Życzę więc pomyślnego wiatru w żagle, bo uzyskanie statusu gimnazjum jest milowym krokiem w historii placówki. Zapraszam absolwentów do podjęcia nauki na naszej uczelni – kurtuazyjnie zakończył wystąpienie dziekan.

W gimnazjum lubią śpiewać i tańczyć, czego dowodem było wspólne wykonywanie kolęd podczas nabożeństwa, dźwięczne głosy dziewcząt z zespołu szkolnego „Dzwoneczki" oraz brawurowe wykonanie rytmicznego tańca przez maluchów z grupy przedszkolnej.

W czasie uroczystości zebrani mieli możliwość obejrzenia multimedialnej prezentacji o historii i działalności placówki oraz posłuchania wspomnień zasłużonych nauczycielek Ireny Awerkijewej oraz Teresy Jankojć, które pracy pedagogicznej oddały po kilkadziesiąt lat.

Gratulacje z okazji uzyskania miana gimnazjum społeczności placówki złożyli też: Tadeusz Grygorowicz, dyrektor Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie, Zygmunt Jaświn, dyrektor Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach, s. Michaela Rak, dyrektork Hospicjum bł. Michała Sopoćki w Wilnie, Renata Mickiewicz, starosta gminy mickuńskiej oraz ks. Józef Aszkiełowicz, który na swój sposób przyczynił się do przyznania statusu gimnazjum i który ten fakt określił mianem cudu.

Zbigniew Czech, gospodarz uroczystości, potwierdził tezę księdza Józefa i dziękując wszystkim za przybycie stwierdził, że Opatrzność Boska „maczała w tym palce", gdyż „pomogła placówce żarliwa modlitwa i jeszcze raz modlitwa".

Zygmunt Żdanowicz, L24.lt

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK