Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Jasełka w Strzelczyskach

W Strzelczyskach koło Mościsk 24 stycznia br. po niedzielnej mszy św., której przewodniczył ks. Andrzej Lalik, wszyscy wierni udali się do szkoły, gdzie odbyło się przedstawienie bożonarodzeniowe z udziałem młodzieży i dzieci.

– Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i honor, że mogę gościć w tej typowo polskiej miejscowości, gdzie nie zapominają o Polsce i gdzie nauka języka polskiego, nauka o tradycjach polskiej kultury, religii przetrwała. Chcę państwu za to serdecznie podziękować – powiedział konsul generalny RP we Lwowie Wiesław Mazur po obejrzeniu jasełek.

W czasie swego pierwszego pobytu w Strzelczyskach Wiesław Mazur również zapoznał się z działalnością miejscowej polskiej szkoły i oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. W rozmowie uczestniczył też wójt gminy Lipniki Eugeniusz Dorosz. Dyrektor szkoły Alicja Bałuch i prezes TKPZM oddział w Strzelczyskach Marian Mazur przekazali konsulowi generalnemu na pamiątkę poświęcone w tym dniu w kościele figury Świętej Rodziny.

Konstanty Czawaga, Kurier Galicyjski

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK