Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Wysokie odznaczenie państwowe dla działacza polonijnego Tadeusza Rogali

W pierwszą niedzielę Adwentu 28 listopada br. odbyła się we wnętrzach barokowego kościoła przy królewskim zamku rezydencyjnym w Ludwigsburgu doniosła uroczystość - wręczenie Tadeuszowi Rogali Złotego Krzyża Zasługi przyznanego przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenia dokonał Konsul Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Monachium Aleksander Korybut-Woroniecki.

Na uroczyści obecni byli przedstawiciele miasta Ludwigsburg, przedstawiciele Polskich Misji Katolickich, organizacji polonijnych oraz grono Polaków i Niemców wspierających działalność jubilata. Oprawę muzyczną stanowił występ szkolnego zespołu folklorystycznego „Działoszanki Plus” z zespołem Szkół w Działoszycach, wraz z kierownikiem zespołu i akordeonistą Adamem Kocerbą. Występ ten odbył się w ramach projektu Polskiego Stowarzyszenia przy Polskiej Parafii Katolickiej w Ludwigsburgu zatytułowanego „Pieśni adwentowe, kolędy i pieśni ludowe jako zbliżenie i poznanie obu narodów w 70-lecie zakończenia II wojny światowej”. Dziewczęta i chłopcy w strojach regionalnych wykonali szereg utworów, a kierownik zespołu Adam Kocerba wykonał na akordeonie solowe utwory instrumentalne. Występ młodzieży wywołał w publiczności nie tylko słowa pochwały i wspomnienia ale też prawdziwe łzy wzruszenia.

Tadeusz Rogala urodził się w Kazimierzy Wielkiej i jest absolwentem Politechniki Sląskiej w Gliwicach. Był członkiem NSZZ „Solidarność” i nieustępliwym krytykiem reżimu komunistycznego. W roku 1984 wyemigrował do Niemiec. Pracując w Remseck jako konstruktor nawiązał kontakty z Polskim Stowarzyszeniem Kulturalno-Społecznym w Stuttgarcie. W tym czasie odbywały się tam imprezy kulturalne i spotkania przeciwników komunistycznego systemu. Stowarzyszenie gościło wielu polskich intelektualistów, w tym pracowników Radia "Wolna Europa", kilka razy odwiedził Polskie Stowarzyszenie Kulturalne Władysław Bartoszewski, w czasach, kiedy jeszcze pracował na Uniwersytecie w Heidelbergu.

W 1990 roku pan Rogala został wybrany wiceprzewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego w Badenii-Wirtembergii i sprawował tę funkcję aż do roku 1996. Poszerzył wtedy obszary działalności stowarzyszenia. Nawiązał współpracę z Towarzystwem Polsko-Niemieckiego w Badenii-Wirtembergii, którego przewodniczącym był Claus Weyrosta, członek Parlamentu Landowego i Zarządu SPD w Badenii-Wirtembergii. Rozpoczęta wówczas współpraca trwa do dziś. Polskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne podjęło także współpracę ze Stuttgartem z urzędami ds. integracji. Organizowano wiele imprez wspólnie z obywatelami niemieckimi, gdzie promowano polską kulturę.

Pan Rogala redagował i wydawał dla Polskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego przez dziesięć lat biuletyn informacyjny "Informator". Prowadził kampanię na rzecz nauki języka polskiego. Wraz z Wyższą Szkołą Ludową w Stuttgarcie zorganizował dla dzieci kursy nauki języka polskiego. Współpracował z Polskim Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym w Stuttgarcie aż do roku 2000.

W 1995 roku przeniósł się wraz z rodziną do Ludwigsburga, gdzie był współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Kulturalnego przy Polskiej Parafii Katolickiej Katolickiej w Ludwigsburgu. Na spotkaniu założycielskim, został wybrany do zarządu i przez kolejne dwadzieścia lat jest członkiem zarządu.

Stowarzyszenie organizuje imprezy kulturalne, zorganizowano grupę taneczno-folklorystyczną oraz lekcje języka polskiego dla dzieci. Tadeusz Rogala nawiązał kontakt z Miastem Ludwigsburg, współpracując na rzecz integracji i wspierania udziału obywateli polskich w życiu publicznym.

Podjął śmiałe działania w celu doprowadzenia do wyjaśnienia polsko-niemieckiej historii w Ludwigsburgu. W 2013 roku stowarzyszenie wybudowało pomnik dla uczczenia polskich ofiar II wojny światowej, a w 2015 roku ustawiono tablicę upamiętniającą polskich jeńców wojennych z Stalagi 5A i robotników przymusowych, jak i polskich „Displaced Persons“ (DiPisów)". Odbyły się dwie wystawy historii Polaków w Ludwigsburg, które cieszyły się dużym zainteresowaniem mediów niemieckich. Stało się to wkładem do pojednania i poprawy współistnienia polsko-niemieckiego.

Przez dwanaście lat realizował ideę prof. ks. Witolda Broniewskiego ze Stuttgartu organizując szopki bożonarodzeniowe w ludwigsburskim Pałacu Królewskim. Szopka jako symbol wkładu polskiej społeczności w ramach obchodów Adwentu w Ludwigsburgu, co roku połączona jest z koncertem polskich pieśni. W tym roku na koncercie wystąpiły „Działoszanki Plus”.

Tadeusz Rogala działa również na poziomie landu Badenia-Wirtembergia. W 1995 roku podjął inicjatywę stworzenia Krajowego Stowarzyszenia Polskich Organizacji w Badenii-Wirtembergii, gdzie obecnie pełni funkcję przewodniczącego. W latach 2002-2010 roku był członkiem zarządu Kongresu Polsko-Niemieckiego, jednej z organizacji dachowych w Niemczech. Od 2012-2015 był członkiem zarządu Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego.

Zawsze ważne były dla niego relacje między Polakami i Niemcami, oparte na bazie prawdy, uczciwej oceny historii, wzajemnego partnerstwa i dobrego współistnienia obu narodów.

Honorowi goście w swych przemówieniach dobitnie podkreślili wieloletnią ofiarną działalność Tadeusza Rogali na rzecz szerzenia kultury i znajomości historii polskiej, współpracy polsko-niemieckiej, poszukiwania nowych form współistnienia obu narodów, a równocześnie pracy nad niejako nowym modelem przeżywania tożsamości narodowej, patriotyzmu, kultywowania tradycji i przekazywania jej młodym Polakom mieszkającym poza granicami kraju. Zaangażowanie Tadeusza Rogali stanowi istotną rolę w formowaniu postaw młodego pokolenia. Jego wieloletnia praca na rzecz szeroko pojętej świadomości narodowej jest wielkim dziełem włożonym w kształtowanie pozytywnego obrazu współczesnej Polski w Europie.

Małgorzata Piegsa

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK