Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Szkolenia dla nauczycieli polonijnych we Francji i Niemczech

W dniach 26-27 września 2015 roku w Aix-en-Provence (Francja), w tamtejszym Domu Kultury odbyło się szkolenie adresowane dla nauczycieli polonijnych pracujących we Francji.

 

W szkoleniu udział wzięło 26 nauczycielek reprezentujących 7 szkół z Francji z kilku departamentów, w których odbywa się nauka w języku polskim. Zajęcia poprowadzone zostały w dwóch grupach jednocześnie: dla nauczycieli pracujących w szkole podstawowej z uczniami młodszymi (kl. I-III) oraz uczniami starszymi (powyżej kl. IV i gimnazjaliści).

 

Program zajęć szkoleniowych obejmował zagadnienia dotyczące: a) elementarnej nauki czytania wraz z przykładami rozwiązań dydaktycznych i wykorzystaniem stosownych tekstów oraz ilustracji, b) przykładów zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem tekstów dialogowych, c) komiksu jako formy wspierającej zainteresowanie książką i stymulującej sprawność rozumienia oraz mówienia po polsku i tworzenia w języku polskim. Poruszona została również tematyka tradycyjnych zabaw stymulujących komunikację w języku polskim wraz z przykładami lekcji inspirowanych literaturą dla dzieci. Metodycy przedstawili nauczycielom także współczesną literaturę polską dla dzieci wraz z propozycjami lektur i konkretnymi rozwiązaniami metodycznymi.

 

W czasie dwudniowych zajęć, w formie warsztatów, mini wykładów, symulacji zajęć dydaktycznych, prezentacji, ćwiczeń i dyskusji, zrealizowanych zostało po 20 godzin dydaktycznych w każdej ze wspomnianych grup.

 

Kolejne szkolenie dla nauczycieli polonijnych zaplanowane zostało na połowę listopada (14-15.11.2015 r.) w Berlinie. Tematyka zajęć dotyczyć będzie m.in. przygotowywania efektywnych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatyczno komunikacyjnych oraz nauczycielskiej świadomości siebie i procesu dydaktycznego, przykładów lekcji inspirowanych literaturą dla dzieci, a także komiksowi jako formie wspierającej zainteresowania książką i stymulującej sprawność rozumienia i mówienia po polsku.

 

Projekt organizacji szkoleń realizowany jest przez Wielkopolski Oddział SWP przy współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz organizacjami polonijnymi: Stowarzyszeniem Francusko-Polskim „Polonica” w Aix en Provence (Francja) i Polskim Towarzystwem Szkolnym „Oświata” w Berlinie (Niemcy).

 

Szkolenia finansowane są ze środków otrzymanych od Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania: „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”

 

SWP O/Poznań

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK