Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Krajowa Konferencja Metodyczna Nauczycieli Polonijnych we Francji

W dniach 18-19 października odbywała się w Lyonie Krajowa Konferencja Metodyczna Nauczycieli Polonijnych zorganizowana przy współudziale Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Zgromadziła ona liczne grono czynnych nauczycieli polonijnych, dyrektorów szkół oraz wybitnych specjalistów z zakresu dwujęzyczności i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Program konferencji służył poszerzeniu wiedzy m.in. na temat motywacji uczniów do nauki oraz metod aktywnych w pracy nauczyciela polonijnego.

 

Pierwszego dnia zaraz po powitaniu uczestników oraz zaproszonych gości inauguracyjne wystąpienia zaprezentowali m.in. wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP pan Dariusz Bonisławski, przedstawiciel Konsulatu Generalnego RP w Lyonie, kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Lyonie oraz przedstawiciel Stowarzyszenia ILCP Instytut Języka i Kultury Polskiej w Lyonie.

 

Wykład inauguracyjny poprowadziła pani prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska, kierownik Katedry Logopedii w Instytucie Filologii Polskiej w Krakowie, twórca tzw. Metody Krakowskiej w nauce wczesnego czytania, specjalista w zakresie dwujęzyczności. Dotyczył on szeroko pojętego tematu dwujęzyczności ujętego dwubiegunowo hasłem: „Dwujęzyczność- korzyści i zagrożenia”. Wśród prelegentów znalazł się również ekspert i trener ODN SWP pan Zdzisław Hofman z wykładem pt.: „Jak skutecznie motywować uczniów do nauki w polskiej szkole.” Kolejne wystąpienie zaprezentowała dr Justyna Reneteau, neurologopeda, a dotyczyło ono przedstawienia badań nad dwujęzycznością polsko-francuską u dzieci w wieku 3-5 lat.

 

Popołudniowe prelekcje tego dnia to dwuczęściowy i niezwykle zajmujący wykład prof. dr hab. Jagody Cieszyńskiej, który dotyczył diagnozowania rozwoju języka dzieci dwujęzycznych, a także zależności pomiędzy poziomem języka a rozwojem intelektualnym dziecka.

 

Niezwykle bogaty merytorycznie program został zamknięty referatem dotyczącym wsparcia psychologicznego dla rodziców dzieci dwujęzycznych oraz metod wspierania dwujęzyczności, a zaprezentowany został przez psychologa dr Faustynę Mounis.

 

Kolejny dzień skupiony został na dwuczęściowych praktycznych warsztatach pana Zdzisława Hofmana podejmujących temat metod aktywizujących w pracy nauczyciela polskiej szkoły.

 

Konferencja zamknięta została dwoma wystąpieniami dr hab. Marty Korendo- specjalisty z zakresu zaburzeń poznawczych u dzieci dwujęzycznych : „Programowanie języka polskiego jako drugiego i jako obcego” oraz „Wczesna nauka czytania oraz nauczanie literatury i kultury polskiej”.

 

Źródło: ODNSWP.pl

 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK