Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Światowy Zlot Młodzieży Polonijnej „Orle Gniazdo”

 

Zakończył się IX Światowy Zlot Młodzieży Polonijnej „ORLE GNIAZDO 2013”, zorganizowany przez Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,  pod hasłem "Ziemia przodków. Tradycja i współczesność", który odbywał się w dniach 11-20 lipca 2013 r. w  Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym w Błażejewku nad Jeziorem Bnińskim, ok. 35 km od Poznania. W tegorocznym zlocie udział wzięło 76 osób, z 15 krajów Europy, Azji i Ameryki Północnej. Najliczniej reprezentowane były środowiska polonijne z Ukrainy, Białorusi i Węgier.

 

 

O ZLOCIE. Historia zlotów „Orle Gniazdo” sięga lat 90-tych XX wieku.  Pierwszy zlot odbył się bowiem w 1997r.  Ów zlot był dla młodzieży polonijnej swego rodzaju pielgrzymką do źródeł polskiej państwowości i kultury (udział w uroczystościach w Gnieźnie z okazji 1000. rocznicy męczeńskiej śmierci  św. Wojciecha z udziałem papieża Jana Pawła II).   Od tamtej pory zlot „Orle Gniazdo” odbywa się cyklicznie, co dwa lata. Jego organizatorem od początku jest Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z Poznania.  W dotychczasowych dziewięciu zlotach udział wzięło łącznie ponad 2000 młodych rodaków z 34 krajów świata.

CELEM ZLOTU JEST: poznawanie kraju pochodzenia przodków, kontakt z polską kulturą i przyrodą, pogłębienie wiedzy historycznej o Polsce, propagowanie postaw patriotycznych, przygotowanie młodzieży do różnorakich form działania na rzecz ruchu polonijnego, wymiana doświadczeń w zakresie działalności polonijnej, integracja i rozwój kontaktów młodzieży z różnych krajów, przełamywanie stereotypów oraz aktywny wypoczynek.

ZAPRASZAMY za dwa lata!

 

XI Światowy Zlot Młodzieży Polonijnej „Orle Gniazdo”

Serdecznie zapraszamy Was na XI Światowy Zlot  Młodzieży Polonijnej 

„Orle Gniazdo”, który odbędzie się w WĄGROWCU, w dniach 20-29 VII 2017 r. pod hasłem:  „Tu Polska się zaczęła”. 

Zapraszamy do Polski, do kraju waszych  Ojców!  Bądźmy razem przez 10 dni! 

czytaj więcej

X Światowy Zlot Młodzieży Polonijnej „ORLE GNIAZDO 2015”

„Łączy nas Polska i młodość”. To hasło przewodnie jubileuszowego, X Światowego Zlotu Młodzieży Polonijnej „ORLE GNIAZDO 2015”, który odbędzie się w dniach od 26 lipca do 4 sierpnia 2015 r. w Wągrowcu k. Poznania.

     

Zaproszenie na zlot skierowane jest do młodzieży polonijnej (18-30 lat) działającej lub pragnącej działać w środowisku polonijnym kraju zamieszkania.

 

W programie tegorocznego zlotu znajdą się: warsztaty tematyczne, prezentacje grup warsztatowych i krajów zamieszkania, polonijne dyskusje, wycieczki krajoznawcze, koncerty, spektakl teatralny, wystawa ilustrująca historię zlotów, sport i rekreacja oraz konkursy i ognisko.

 

Pierwszy zlot Orle Gniazdo” odbył się w 1997 r. z inicjatywy śp. prof. Andrzeja Stelmachowskiego - pierwszego prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i stanowił dla młodzieży polonijnej swego rodzaju pielgrzymkę do źródeł polskiej państwowości i kultury (udział młodzieży w uroczystościach w Gnieźnie z okazji 1000. rocznicy męczeńskiej śmierci  św. Wojciecha z udziałem papieża Jana Pawła II). Od tamtej pory zlot „Orle Gniazdo” odbywa się cyklicznie, co dwa lata na terenie Wielkopolski (Błażejewko, Boszkowo, Kiekrz). W dotychczasowych dziewięciu zlotach udział wzięło łącznie przeszło 2000 młodych rodaków z 34 krajów świata z 4 kontynentów. Jego organizatorem od początku jest Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Poznaniu.  

 

Celem spotkań młodzieży polonijnej jest poznawanie kraju pochodzenia swoich przodków, kontakt z polską kulturą, pogłębienie wiedzy o Polsce, propagowanie postaw patriotycznych, przygotowanie młodzieży do różnorakich form działania na rzecz ruchu polonijnego, wymiana doświadczeń w zakresie działalności na rzecz Polonii pomiędzy młodzieżą z różnych krajów, nawiązywanie kontaktów, integracja młodych rodaków, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń i oczywiście aktywny wypoczynek.

 

Każdy z minionych zlotów zapisał się na swój sposób w pamięci jego uczestników. Oto wrażenia jednego z nich. „(...) Dla nas Polaków urodzonych i żyjących za granicą jest Zlot jedną z niewielu okazji do spotkania się z ludźmi podobnymi do siebie. „Zlotowicze” to nie tylko grupa młodych ludzi z różnych krajów, których łączą wspólne polskie korzenie; to swoista rodzina, która się może w całości spotkać tylko raz na dwa lata. Wielu z nas postanowiło, poprzez wszystkie trudności , przeprowadzić się do Polski lub o tym poważnie rozmyśla. Dla innych Zlot jest impulsem, by zacząć udzielać się na rzecz lokalnego społeczeństwa polonijnego. Uważam, że to przynosi Polsce wiele korzyści i poprawia jej wizerunek w kontekście międzynarodowym. Dlatego mam nadzieję, że X Zlot Orle Gniazdo w roku 2015 się odbędzie i że nadal będzie czynnikiem sprzyjającym rozwojowi polskości za granicami kraju (…)”. Tomasz z Czech, IX Zlot w 2013 r.

 

Pobierz informację o tegorocznym zlocie "Orla Gniazdo 2015" [plik PDF]

 

Informacji szczegółowych o warunkach uczestnictwa w zlocie oraz kartę zgłoszenia można otrzymać w biurze Oddziału Wielkopolskiego SWP.

 

Adres:

 

WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA”.

61-772 Poznań, Stary Rynek 51.

Tel. /fax. + 48 61 853 19 61, tel. +48 61 852 71 21, e-mail: poznan@swp.org.pl

 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 

SWP

czytaj więcej

Orle Gniazdo 2013

IX Światowy Zlot Młodzieży Polonijnej „Orle Gniazdo 2013”, zorganizowany przez Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, odbył się w dniach 11-20 lipca 2013 r. w  Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym w Błażejewku nad Jeziorem Bnińskim, ok. 35 km od Poznania.

czytaj więcej

Orle Gniazdo 2011

„Tu Polska się zaczęła”. VIII Światowy Zlot Młodzieży Polonijnej „Orle Gniazdo” 2011. Pod tym hasłem w dniach 7-16 lipca 2011r. w Błażejewku pod Poznaniem odbywał się VIII Światowy Zlot Młodzieży Polonijnej.

czytaj więcej

Orle Gniazdo 2009

Zlot „Orle Gniazdo”. 8-17 lipca 2009r.  
Młodzież polonijna ponownie w Błażejewku

czytaj więcej

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK