Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Festiwal Chórów Polonijnych

W 2010 roku dwie ważne polonijne rocznice, czyli 40 lat polonijnego śpiewania w Koszalinie i 20 lat działalności Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, zostały zaakcentowane jubileuszowym wydawnictwem – drugą edycją monografii Zbigniewa Ciechanowskiego – prezesa Koszalińskiego Oddziału Stowarzyszenia  – zatytułowanym„Polonia w sercu śpiewa…”  40 lat polonijnego śpiewania w Koszalinie – Festiwalowe Echa.

     Bardzo bogata w materiał faktograficzny, uzupełniona licznymi zdjęciami publikacja, w której Zbigniew Ciechanowski zawarł cztery dekady swojego zawodowego życia, jest dokumentacją historii polonijnych spotkań w Koszalinie. Jednocześnie monografia zawiera istotne informacje dotyczące kontynuacji i twórczych modyfikacji polonijnej tradycji. Koszaliński Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wraz z licznym gronem sympatyków, wolontariuszy i ludzi całym sercem oddanym Polonii, wciąż bowiem rozszerza wachlarz propozycji programowych adresowanych do Polaków mieszkających poza granicami kraju. 

 

Edukacyjne Studium Dyrygentów Chórów Polonijnych w Koszalinie

czytaj więcej

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK