Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Dziecięce Festiwale Folklorystyczne

Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Iwoniczu-Zdroju powstał przy „dorosłym” Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, który odbywa się od 1969 roku w Rzeszowie. Dziecięcy festiwal odbywa się zawsze rok po „dorosłym”, i także jak tamten – co trzy lata.

Organizatorem festiwalu jest Oddział Rzeszowski Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Współorganizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu-Zdroju. Imprezę oficjalnie inauguruje tradycyjny barwny korowód uczestników, który przechodzi ulicami Iwonicza Zdroju do muszli koncertowej na głównym placu miasteczka.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w imprezie było aktywne działanie w zespole polonijnym w kraju swojego zamieszkania.

9. Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych

9. Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych odbył się w Iwoniczu-Zdroju w dniach 16 – 23 lipca 2015 r. Jego organizatorami był Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Urząd Miasta i Gminy w Iwoniczu-Zdroju. Udział w nim wzięło ponad 600 młodych tancerzy, reprezentujących 19 zespołów. Przyjechali oni z: Białorusi, Czech, Kanady, Litwy, Łotwy, Rosji, Ukrainy i USA.

czytaj więcej

8. Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych

Tradycyjnie barwnym korowodem z udziałem 17 polonijnych zespołów, które przeszły ulicami Iwonicza-Zdroju na plac Dietla, gdzie stanęli wokół letniej sceny, rozpoczął się 20 lipca 2012 r. 8. Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych. Klucze do miasta , będące symbolem rządów tancerzy z rąk burmistrza Pawła Pernala odebrali najmłodsi tancerze, sześciolatki, Patrycja z amerykańskiego „Krakowiaka” i Kevin z niemieckiej „Polonii”. W roli gospodarza wystąpił również lokalny zespół ludowy „Lubatowianie”, który przywitał polonijnych tancerzy chlebem i solą, a po hymnie „Marsz, marsz Polonia” zaprezentował swoje umiejętności wokalne i taneczne. Wieczorem na iwonickiej scenie rozpoczęły swoje prezentacje grupy polonijne.

 

 

 

 

Na Festiwalu wystąpiły następujące zespoły:

 • BIAŁE SKRZYDŁA Białoruś-Mołodeczno
 • KAROLINKA Białoruś-Grodno
 • BIAŁY ORZEŁ Kanada-Toronto
 • KRAKUSY Kanada-Calgary
 • KUJAWIAK Kanada-Edmonton
 • OBEREK Kanada-Edmonton
 • POLSKIE ORZEŁKI Kanada-Kelowna
 • TATRY Kanada-Windsor
 • ŹRÓDŁO Kanada-Brampton
 • KUKUŁECZKA Łotwa-Daugavpils
 • KRAKOWIAK Niemcy-Frankfurt
 • SOŁONCZANKA Rumunia-Suczawa
 • POLANIE znad DNIEPRU Ukraina-Kijów
 • SOKOLIKI Ukraina-Połtawa
 • KRAKUSY USA-Los Angeles
 • LAJKONIK USA-Chicago
 • POLONIA USA-Chicago

 

Do Iwonicza-Zdroju przyjechało ponad 500 gości – członkowie zespołów to dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat oraz ich choreografowie i opiekunowie. Dziecięcy festiwal odbywa się tradycyjnie rok po „dorosłym” Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, który po raz 15. odbył się w Rzeszowie w ubiegłym roku, w którym uczestniczyło ponad 1,5 tys. osób, w tym tancerze z 42 zespołów oraz uczestnicy studium choreograficznego.

Tradycyjnie przed uroczystym otwarciem goście polonijni uczestniczyli w Mszy św. w iwonickim kościele pw. Iwona i Matki Boskiej. Wszyscy stawili się w pięknych ludowych strojach.

– To właśnie chłopi z Galicji, wyjeżdżając za chlebem zabierali ze sobą modlitewnik i odświętny strój ludowy, i właśnie dzięki nim tradycja polskości przetrwała na emigracji do dziś – mówił podczas homilii ks. Stanisław Słowik, kapelan rzeszowskiego Oddziału „Wspólnota Polska”.

Dla dzieci i młodzieży ze szkół polonijnych polskość definiowana jest przez kulturę dziadków, a dzięki zespołom folklorystycznym chętniej uczą się języka polskiego, zaś starsi uczestnicy myślą już nawet o studiach w Polsce.

„Krakusy” z Kanady wręcz kochają Iwonicz i wyjątkową atmosferę festiwalową: – Mamy okazje spotkać w jednym miejscu młodzież z całego świata, zawrzeć nowe znajomości i przyjaźnie. Chcemy także pokazać Rodakom w kraju, że my, Polacy, żyjący poza granicami Ojczyzny, mamy Polskę w naszych sercach. Do Iwonicza-Zdroju po prostu chce się wracać!

 

Poza koncertami w Iwoniczu w czasie weekendu zespoły odwiedziły szereg atrakcji turystycznych w regionie podkarpackim i dały koncerty w Bratkowicach, Rymanowie-Zdroju, Polańczyku, Sanoku, Łękach Dukielskich, Krośnie i w Szczepańcowej. A wszędzie spotykali się ze staropolską gościnnością przygotowaną przez lokalne władze samorządowe.

Cieszący się od lat ogromną frekwencją koncert „Tańce i Pieśni Krajów Zamieszkania”, podczas którego wystąpiły wszystkie zespoły, a młodzi artyści prezentowali m.in. tańce kowbojskie, narodowe tańce litewskie czy białoruskie, odbył się dwukrotnie: na scenie na placu Dietla w Iwoniczu-Zdroju oraz w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.

Niestety, Koncert Galowy, wieńczący 8. Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych, który zaplanowano na 25 lipca na scenie głównej na placu Dietla w Iwoniczu-Zdroju przerwała burza i strugi deszczu. Zatańczyło tylko pięć zespołów, zaś pozostałe z żalem musiały opuścić scenę, podobnie jak uciekająca w popłochu publiczność.

Za udział i organizację wszystkich ośmiu edycji Polonijnych Festiwali Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Iwoniczu Zdroju okolicznościowymi medalami wyróżnieni zostali: zespół „Krakusy” z Los Angeles oraz Ryszard Sudyka, kierownik działu edukacji artystycznej w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie i Wiesława Czarnota z oddziału „Wspólnoty Polskiej” w Rzeszowie.

Festiwal jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”.

czytaj więcej

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK