Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Światowe Zjazdy Nauczycieli Polonijnych

Światowe Zjazdy Nauczycieli Polonijnych odbywają się cyklicznie w gościnnej Ostródzie i są próbą diagnozy stanu nauczania języka polskiego na obczyźnie oraz miejscem rozważań nad kierunkami rozwoju tego, tak bardzo ważnego dla wielomilionowej rzeszy Polonii i Polaków z zagranicy, obszaru aktywności. Uczestnikami zjazdów, oprócz uznanych w kraju i za granicą prelegentów z zakresu dydaktyki nauczania, ekspertów oświatowych oraz delegatów instytucji wspierających naukę języka polskiego poza granicami kraju, są przede wszystkim nauczyciele polonijni, dyrektorzy szkół oraz prezesi stowarzyszeń działających na rzecz oświaty polskiej za granicą.

Zjazdy zostały zapoczątkowane Konferencją, która odbyła się w 2010 roku pod hasłem: „Polskość poza granicami Rzeczypospolitej”. Kontynuacją tejże Konferencji były coroczne zjazdy-spotkania środowisk oświatowych organizowane wspólnie z licznymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Jubileuszowe piąte spotkanie, które miało miejsce w 2014 roku nawiązywało zarówno do doświadczeń pierwszej konferencji jak i poświęconych metodyce oraz zagadnieniom dydaktycznym zjazdów. Chcielibyśmy, aby przyjęta formuła Centralnej Konferencji Metodycznej wraz z realizacją konferencji regionalnych w poszczególnych krajach zamieszkiwania dużej liczby skupisk Polaków i Polonii oraz działalności polskich szkół, była skutecznym narzędziem do szerokiego pomnażania proponowanych rozwiązań, treści i umiejętności dydaktycznych.

Światowe Zjazdy Nauczycieli Polonijnych mają długą tradycję. Zapraszamy do obejrzenia relacji z poprzednich Zjazdów:

http://www.youtube.com/watch?v=acobSDjX7gE

http://www.youtube.com/watch?v=_VTab03vckQ

http://www.youtube.com/watch?v=PiVIo-ANpQY

V Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych

Już po raz piąty Ostróda gościła nauczycieli polonijnych z całego świata na jubileuszowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych zorganizowanym przez Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wespół z partnerami z kraju i zagranicy. Zjazd odbywał się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

czytaj więcej

IV Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych, Ostróda 2013

W dniach 8-12 maja 2013 r. w debacie nad stanem oświaty polonijnej uczestniczyli nauczyciele z 19 krajów, przybyli do Ostródy na IV Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych.

czytaj więcej

III Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych, Ostróda 2012

26 kwietnia 2012 r. rozpoczął się III Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych „Wschód, Zachód – łączy nas Polska”.

czytaj więcej

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK