Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Dzień Polonii i Polaków za Granicą

2 maja Polacy na całym świecie obchodzą Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Święto ustanowione zostało w 2002 roku w uznaniu „wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach, w celu potwierdzenia więzi z Macierzą i jedności wszystkich Polaków, tak mieszkających w Kraju, jak i żyjących poza nim”. Od 2004 roku Dzień Polonii i Polaków za Granicą obchodzony jest razem z Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i choć nie jest to dzień wolny od pracy, to 2 maja organizowane są różnego rodzaju manifestacje patriotyczne zarówno w kraju, jak i zagranicą. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” tradycyjnie w tym dniu organizuje w Warszawie spotkanie przedstawicieli Polonii z wielu regionów świata.

 

Prezydent RP wręczył flagi przedstawicielom Polonii

 

„Wszyscy jesteśmy ambasadorami Polski, wszyscy służymy pod tą samą flagą” – powiedział prezydent Bronisław Komorowski podczas uroczystości podniesienia flagi narodowej.

Wspólne obchody 2 maja – Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą – rozpoczęły się w Warszawie przemarszem Polonii i zaproszonych gości sprzed Domu Polonii przez Krakowskie Przedmieście na plac przed Pałacem Prezydenckim w asyście Podlaskiej Chorągwi Husarii. Dwunastoosobowa grupa rekonstrukcyjna, z Rotmistrzem Chorągwi Dariuszem Wasilewskim, nawiązująca do tradycji podlaskich husarzy z czasów Wojewody Podlaskiego Stefana Mikołaja Branickiego, sławiących imię tych ziem w czasie bitwy pod Wiedniem, wzbudziła ogromne zainteresowanie Warszawiaków.

W pochodzie, który przeszedł Krakowskim Przedmieściem do Pałacu Prezydenckiego uczestniczyli przedstawiciele organizacji polskich ze Wschodu oraz polonijnych z innych zakątków świata. Na uroczystości przyjechali m.in. przedstawiciele z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Rumunii, Czech, Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Brazylii.

 

W samo południe na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odbyła się uroczystość podniesienia flagi państwowej oraz wręczenie flag różnym grupom, m.in. jednostkom wojskowym, organizacjom pozarządowym, szkołom i organizacjom polonijnym.

Prezydent RP powiedział, że nie ma polskiego serca, które nie biłoby mocniej na widok flagi narodowej, reprezentującej nasz kraj. Flaga ta skupia nas od wielu wieków, gdyż jest symbolem państwa i narodu.

„Flaga to fundament, który nas łączy i powinien łączyć jeszcze bardziej” – powiedział Prezydent dodając, że flaga łączy Polaków na całym świecie i nie przypadkiem w tym samym dniu obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

 

Flagi biało-czerwone z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odebrali:

 

Longin Komołowski – prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”;

Ks. hm. Paweł Drążyk – komendant Niezależnego Hufca Harcerstwa Polskiego „LS-Kaszuby” w Szwecji;

Jan Cytowski – wiceprezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej;

Sandro Zimny Vitonski – prezes Centralnej Reprezentacja Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej BRASPOL Oddział w Sao Mateus do Sul;

Aleksander Zając – dyrektor Biura Organizacji Polskich w Berlinie;

Ryszard Stankiewicz – prezes Związku Polaków na Łotwie;

Robert Nowak – prezes Centrum Polskiej Społeczności „Biblary” w Dublinie;

Artur Ludkowski – dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie;

Irena Perszko – dyrektor Domu Polskiego w Żytomierzu;

Tatiana Rakus – dyrektor Domu Polskiego w Petersburgu;

Teresa Kopeć – prezes Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii”;

Józef Szymeczek – prezes Kongresu Polaków w Republice Czeskiej;

hm. Aleksander Radica – komendant Hufca „Wołyń”;

Edward Hartwich – wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, organizator Zlotu Harcerstwa Polskiego w 100-lecie urodzin patrona Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego.

 

W swoim przemówieniu Prezydent RP podkreślił, że flaga państwowa odgrywa kluczową rolę w życiu narodu, jednocząc wszystkich Polaków, niezależnie w jakim kraju świata mieszkają. Patriotyczna symbolika flagi biało-czerwonej jest powodem identyfikacji narodowej i przesłaniem dla współczesnych Polaków. Prezydent podziękował także wszystkim tym, którzy przyczyniają się do większego poszanowania barw narodowych, organizując i uczestnicząc we wszelkiego rodzaju inicjatywach i imprezach, związanych z narodową flagą i godłem. Na zakończenie Prezydent życzył wszystkim Polakom, aby flaga narodowa coraz bardziej ich jednoczyła i towarzyszyła ich sukcesom.

Po uroczystości wręczenia flag prezydent Bronisław Komorowski wraz z Małżonką podeszli do licznie zgromadzonych uczestników uroczystości i pozowali do wspólnych pamiątkowych zdjęć.

Z okazji Święta Flagi przed Pałacem Prezydenckim zaprezentowano wystawę „Biało-czerwona na morzach i oceanach”, poświęconą dokonaniom polskich żeglarzy pływających pod biało-czerwoną banderą. Przed południem prezydent Bronisław Komorowski otworzył ekspozycję w Sali Chorągwianej Pałacu Prezydenckiego, ukazującą historyczne chorągwie polskie od Grunwaldu do „Solidarności”. Znajdują się tam m.in.: Chorągiew Wielka Królestwa Polskiego z okresu bitwy pod Grunwaldem; Chorągiew Rzeczypospolitej Obojga Narodów z czasów jagiellońskich; Proporzec Jana III Sobieskiego spod Wiednia; Chorągiew manifestacyjna z Powstania Listopadowego z 1831 roku; Sztandar Pierwszej Brygady Legionów Polskich z 1915 roku; Flaga „Solidarności”, a także kopie dwóch ważnych zabytków polskiego piśmiennictwa politycznego – Konstytucja 3 Maja i Konstytucja dla Europy Wojciecha Jastrzębowskiego z 1831 r. Eksponaty układają się w narrację o dziejach polskiej państwowości, o wartościach, z których Polacy są dumni i nawiązują do takich idei jak suwerenność, solidarność, honor, wiara i odpowiedzialność.

Z Pałacu Prezydenckiego goście polonijni udali się do Domu Polonii na spotkanie i poczęstunek przygotowany w ogrodzie przez Dom Polonii – Zamek w Pułtusku, serwujący tradycyjną polską kuchnię.

 

 

Spotkanie Prezydenta RP z Polonią Świata w Domu Polonii w  Warszawie

 

Z okazji obchodzonego 2 maja Dnia Polonii i Polaków za Granicą Prezydent RP Bronisław Komorowski spotkał się w warszawskim Domu Polonii z przedstawicielami Polonii i Polaków z zagranicy. W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Rumunii, Czech, Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Brazylii. Wśród gości w Domu Polonii uroczystość swoją obecnością uświetnili: prezydentowa Karolina Kaczorowska, wiceminister spraw zagranicznych Beata Stelmach, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią MSZ Barbara Tuge-Erecińska, poseł Joanna Fabisiak, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, senator Andrzej Person, przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Emigracji i łączności z Polakami za Granicą, poseł Mirosław Koźlakiewicz, członek Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Edward Hartwich, dyrektor TV Polonia Łukasz Kardas, wicemer miasta Wilna Jarosław Kamiński, prezes Związku Polaków w Rumunii poseł Gervazy Longher.

 

Witając Prezydenta RP, gości i przedstawicieli Polonii i Polaków z zagranicy prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski przypomniał m.in., że dwa lata temu, w czasie uroczystości beatyfikacyjnych Jana Pawła II, Pan Prezydent podejmował Polonię w Ambasadzie RP w Rzymie, a w roku ubiegłym i dzisiaj ponownie Pan Prezydent zaszczyca nas także swoją obecnością. Prezes „Wspólnoty Polskiej” wyraził nadzieję, że już na stałe do kalendarza oficjalnych wydarzeń z udziałem Głowy Państwa weszło Spotkanie Prezydenta RP z Polonią, w dniu jej święta. Podkreślił, że takie spotkanie przypomina, iż Prezydent „reprezentuje nas wszystkich, także tych, których życie toczy się poza granicami Polski”. Prezes Komołowski podziękował także Prezydentowi, jednemu z członków założycieli „Wspólnoty Polskiej”, że flagę otrzymało w tym roku Stowarzyszenie, które przyjmuje je z wielką wdzięcznością „jako świadectwo przekonania Pana Prezydenta o słuszności misji, którą realizujemy od ponad dwudziestu lat”.

 

Prezydent Bronisław Komorowski w Dniu Polonii i Polaków za Granicą dziękował działaczom polonijnym za ich zaangażowanie w działalność służącą temu, aby „polskość trwała, a Polacy mieli silne poczucie związku z Ojczyzną”. Prezydent podkreślił, że ma świadomość, iż w Domu Polonii spotyka się z gronem ludzi najbardziej zasłużonych i najgłębiej zaangażowanych w sprawy życia polskiego i polonijnego. Dodał również, że rozumie, iż ta ich działalność wiąże się najczęściej nie tylko ze splendorem i honorami, ale z koniecznością poświęcenia prywatnego czasu na sprawy polonijne w imię polskości i jedności, aby Polacy właśnie mieli to silne poczucie związku z Ojczyzną – „idące przez kolejne pokolenia w każdym z krajów europejskich i prawie w każdym kraju świata”.

Prezydent zauważył ponadto, że związek wynikający z tej samej daty obchodzenia Dnia Polonii i Polaków za Granicą ze Świętem Flagi RP „będzie nas wzajemne zobowiązywał i zachęcał do tego, byśmy razem wiele spraw ważnych dla Polski podejmowali wspólnie”.

Prezydent ocenił, że „chyba nie ma innego bardziej przemawiającego do polskich serc symbolu niż flaga narodowa, która na całym świecie i we wszystkich społeczeństwach jest elementem łączącym, wyznaczającym kierunek na myślenie o wspólnocie”. Na zakończenie Prezydent Komorowski podkreślił, iż chciałby, aby polska flaga była symbolicznym okazaniem związków z polskością i przynależności emocjonalnej do narodu polskiego.

 

Odznaczenia państwowe za działalność polonijną

 

Z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą, podczas uroczystości w Domu Polonii w Warszawie, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w działalności na rzecz Polonii i Polaków za granicą.

 

Odznaczeni zostali:

 

Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

- za wybitne zasługi w rozwijaniu ruchu harcerskiego poza granicami kraju, za działalność na rzecz środowiska polonijnego w Wielkiej Brytanii – Teresa Ciecierska, obywatelka Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, przewodnicząca Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju;

- za wybitne zasługi dla Polonii i Polaków za granicą, za promowanie Polski oraz działalność na rzecz krzewienia polskich tradycji i kultury narodowej – Jarosław Kamiński, obywatel Republiki Litewskiej, wicemer miasta Wilna;

 

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

- za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego na Białorusi, pośmiertnie: Danuta Damska – order odebrała Agnieszka Bogucka;

 

Złotym Krzyżem Zasługi

- za zasługi dla Polonii i Polaków za granicą, za działalność społeczną i charytatywną Andrzej Jaczewski i Regina Katner.

 

W imieniu odznaczonych podziękowanie Prezydentowi RP złożył Jarosław Kamiński. Prezydent Bronisław Komorowski zaprosił gości polonijnych do udziału w dniu następnym w centralnych obchodach Konstytucji 3 Maja i uroczystości w ogrodach Kancelarii Prezydenta RP.

 

 

Inauguracja Salonu Muzycznego im Jana Ignacego Paderewskiego

 

Podczas uroczystości Prezydent RP Bronisław Komorowski i prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski odsłonili popiersie Ignacego Jana Paderewskiego, dłuta młodego rzeźbiarza z Ukrainy Wasyla Dutki, inaugurując tym samym Salon Muzyczny im. Ignacego Jana Paderewskiego w warszawskim Domu Polonii. Na otwarcie Menueta Ignacego J. Paderewskiego zagrała lwowska pianistka Marianna Humecka.

Po koktailu z Prezydentem RP w ogrodach Domu Polonii i zrobieniu setek pamiątkowych zdjęć rotmistrz Podlaskiej Chorągwi Husarii w asyście Husarzy odebrał z rąk prezesa „Wspólnoty Polskiej” Longina Komołowskiego flagę narodową oraz chorągiew jako symbol rocznicy Wiednia oraz rozpoczynającej się tradycji corocznych uroczystości Polskiej Husarii na Zamku w Pułtusku.

Uroczysty koncert „Paderewski w Domu Polonii” z okazji otwarcia Salonu Muzycznego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Domu Polonii w Warszawie zagrała Orkiestra Kameralna Filharmonii Lwowskiej, pod batutą Wołodymyra Sywohyba. Na program koncertu złożyły się m.in.: Fantazja Polska I.J. Paderewskiego w wykonaniu Marianny Humeckiej. Cztery pieśni op. 7 I.J. Paderewskiego zaśpiewała Małgorzata Kubala (sopran), przy fortepianie Beata Szebesczyk, artystki z Warszawy. Pięć pieśni z opusu 18 I.J. Paderewskiego wykonał Robert Cieśla (tenor) z towarzyszeniem Beaty Szebesczyk przy fortepianie. Następnie do fortepianu zasiadł Mathis Zieliński z Paryża, który wykonał Etiudę op. 10 nr 11 Fryderyka Chopina oraz Sonatę op. 21 i Poloneza H-dur op. 9 nr 6 Ignacego J. Paderewskiego.

Koncert w poważnej i patriotycznej atmosferze zakończył uroczystości Dnia Polonii i Polaków za Granicą w Domu Polonii w Warszawie. Na dalszą część obchodów goście polonijni pojechali do Pułtuska, gdzie w Domu Polonii na Zamku w Pułtusku zaplanowano nastąpiło odsłonięcie przez panią prezydentową Karolinę Kaczorowską tablicy poświęconej Prezydentowi RP Ryszardowi Kaczorowskiemu. 3 maja goście polonijni będą uczestniczyć w centralnych obchodach Konstytucji 3 Maja oraz uroczystościach w ogrodach prezydenckich.

JW/SWP

Dzień Polonii i Polaków za Granicą 2 maja 2013

czytaj więcej

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK