Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

Orle Gniazdo 2013

IX Światowy Zlot Młodzieży Polonijnej „Orle Gniazdo 2013”, zorganizowany przez Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, odbył się w dniach 11-20 lipca 2013 r. w  Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym w Błażejewku nad Jeziorem Bnińskim, ok. 35 km od Poznania.

„Ziemia przodków. Tradycja i współczesność”

IX Światowy Zlot Młodzieży Polonijnej „Orle Gniazdo 2013”, zorganizowany przez Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, odbył się w dniach 11-20 lipca 2013 r. w  Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym w Błażejewku nad Jeziorem Bnińskim, ok. 35 km od Poznania. 

 

W tegorocznym zlocie udział wzięło 76 osób, z 15 krajów Europy, Azji i Ameryki Północnej. Najliczniej reprezentowane były środowiska polonijne z Ukrainy, Białorusi i Węgier.

 

12 lipca 2013 r. odbyła się uroczysta ceremonia rozpoczęcia IX zlotu. Zlot otworzyła dr Izabela Wyszowska, prezes Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, która w swoim wystąpieniu powitała młodzież polonijną oraz przybyłych gości. Podczas inauguracji zlotu głos zabrał również Jerzy Lechnerowski - Burmistrz Gminy Kórnik, który witając młodzież, życzył jej przeżycia na zlocie wielu niezapomnianych chwil i dobrego wypoczynku na Ziemi Kórnickiej.

 

Część artystyczną uroczystości ubarwił Zespół Tańca Ludowego „Poznań”  Akademii Wychowania Fizycznego z Poznania wraz z kapelą ludową, który zaprezentował się w suicie tańców lubelskich, lachów sądeckich oraz tańców z Łowicza. Młodzież przyjęła zespół z wielkim entuzjazmem, nagrodziła występ dużymi brawami, zapraszając kolorową grupę taneczną do wspólnego zdjęcia. Inaugurację zlotu zakończyła wielobarwna prezentacja przybyłych grup polonijnych z różnych krajów.

 

Głównym założeniem programowym  zlotu, już tradycyjnie, był udział młodzieży w zajęciach warsztatowych, w tym roku w pięciu grupach: plastycznej, muzycznej, tanecznej, teatralnej i liderów młodzieżowego ruchu polonijnego. Podczas sześciu dni zajęć warsztatowych (po 3 godziny dziennie) młodzież wytrwale pracowała pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów z Poznania i Gniezna, by efekty swojej pracy warsztatowej pokazać na zakończenie zlotu.

 

Nawiązując do hasła przewodniego zlotu „Ziemia przodków. Tradycja i współczesność” w programie znalazły się wycieczki krajoznawcze po Wielkopolsce, pokazujące zarówno miejsca historyczne regionu jak i jego współczesne oblicze. Podczas przejazdu autokarem po Poznaniu, młodzież mogła zobaczyć miejsca obrazujące nowoczesność miasta, szczególnie duże centra akademickie, stadion piłkarski i nowy dworzec kolejowy. Zwiedzając Stare Miasto i Ostrów Tumski – mogli przekonać się o bogatej historii Poznania. Dopełnieniem zwiedzania stolicy Wielkopolski był udział młodych Polonusów w grach miejskich „Królewski Poznań” i „O czym milczą rzeźby”, podczas których, rozwiązując liczne zagadki, zdobywali dodatkową wiedzę o mieście.

 

W trakcie kolejnych wyjazdów krajoznawczych po Wielkopolsce, uczestnicy odwiedzili:

 

- Gołuchów, zwiedzając neorenesansowy zamek - dawną siedzibę Leszczyńskich – jeden z    najciekawszych zabytków Wielkopolski  oraz Ośrodek Kultury Leśnej z rezerwatem żubrów;

- Russów z Muzeum Marii Dąbrowskiej – poznając historię życia i twórczości tej znanej polskiej pisarki,

- Kalisz, gdzie uczestnicy mieli okazję zobaczyć jak historia i współczesność przeplatają się ze sobą, a z wieży ratusza podziwiać piękną panoramę miasta - jednego z najstarszych w Polsce;

- Jeziory, poznając ekspozycje przyrodnicze w Ośrodku Muzealnym Wielkopolskiego Parku Narodowego i przemierzając malownicze szlaki WPN;

- Puszczykowo, odwiedzając magiczne miejsce - „Ogród tolerancji” i Muzeum Pracownię Literacką Arkadego Fiedlera, zapoznając się ze zbiorami tego słynnego podróżnika i pisarza.

 

Ciekawym, dla młodzieży, okazało się spotkanie z krakowską grupą teatralną „Scena Kalejdoskop”, która  poprowadziła z uczestnikami warsztaty artystyczne: bębniarskie, żonglerskie, szczudlarskie i  robienia gigantycznych baniek mydlanych, podczas których każdy z uczestników mógł sprawdzić swoje umiejętności. Wieczorem grupa przedstawiła plenerowe widowisko teatralne  pt. „Serce don Juana”, z udziałem artystów szczudlarzy, wykorzystując w trakcie pokazu różnego rodzaju efekty świetlne i dźwiękowe (fajerwerki, pochodnie, dym).

 

W trakcie tegorocznego zlotu młodzież uczestniczyła również w zajęciach sportowo-rekreacyjnych: grze terenowej, pływaniu kajakami i rowerami wodnymi, kąpieli w jeziorze i w basenach  Term Maltańskich, zjazdach kolejką górską i saneczkami po letnim torze saneczkowym. 

 

W czasie tegorocznego zlotu, podczas licznych spotkań, uczestnicy mieli wiele okazji do wzajemnego poznania się, nawiązania wzajemnych relacji, wspólnego przebywania, dyskusji i wymiany doświadczeń. Podczas jednego z takich spotkań młodzież dyskutowała o działalności polonijnej w krajach swojego zamieszkania, wymieniając uwagi i opinie oraz wypełniała przygotowane na ten temat ankiety.

 

Kilka wieczorów poświęconych zostało również na zabawy i gry integracyjne z muzyką. W ramach jednego z takich spotkań uczestnicy mogli wziąć udział w dynamicznych  zajęciach zumby poprowadzonych przez instruktorkę fitness z Poznania.

 

Podczas wieczoru narodowego przy ognisku, Polonusi chętnie prezentowali piosenki, skecze i poezję krajów swojego pochodzenia. Na długo w pamięci zlotowiczów zostaną także zabawne  wybory mistera zlotu, przygotowane i poprowadzone przez uczestników z Holandii i Węgier. Pomimo, że program zlotu był bardzo wypełniony, znaleźli się również chętni do udziału  w nocnym turnieju tenisa stołowego.

 

Po intensywnych w działania dniach  nadszedł czas na podsumowanie i prezentację  efektów pracy warsztatowej. Podczas uroczystości zakończenia zlotu swoje dokonania przedstawiły kolejno poszczególne grupy warsztatowe, prezentując wyniki pracy z instruktorami. Efekty były zadziwiające a wykonawcy nagrodzeni przez publiczność licznymi brawami.

 

Wyjeżdżając z Błażejewska uczestnicy gorąco dziękowali za możliwość uczestnictwa w zlocie i  prosili o kolejne takie spotkanie w 2015 r.

 

Idea zlotu znana jest już młodym Polakom w wielu krajach i często spotykamy się z opinią ze strony młodzieżowych środowisk polonijnych, że tego typu spotkanie powinno odbywać się co roku i skupiać coraz  więcej uczestników. Niestety, w tym roku, z powodu  późnej informacji o przyznaniu środków na realizacje zadania, młodzież miała zbyt mało czasu na załatwienie formalności związanych z przyjazdem do Polski (wizy, bilety, urlopy) i to odbiło się wyraźnie na frekwencji. Pomimo tych utrudnień, tegoroczny zlot skupiał młodzież z wielu krajów i  wszyscy jednakowo wyrażali swoje zadowolenie z pobytu i wspólnego spotkania, zapewniając o chęci częstszego spotykania  się na kolejnych zlotach. Obrazują to, przytoczone poniżej w oryginalnej wersji, opinie niektórych uczestników:

 

„…Dla nas Polaków urodzonych i żyjących za granicą jest Zlot jedną z niewielu okazji do spotkania się z ludźmi podobnymi do siebie. „Zlotowicze” to nie tylko grupa młodych ludzi z różnych krajów, których łączą wspólne polskie korzenie; to swoista rodzina, która się może w całości spotkać tylko raz na dwa lata.”

(Tomasz Milerski /Czechy)

 

Udział w zlocie przyczynił się do wzajemnego  poznania się młodzieży, wymiany doświadczeń i wiedzy o swoich środowiskach w krajach zamieszkania, nawiązania długotrwałych znajomości i przyjaźni.

 

„…Najbardziej mi się spodobała międzynarodowa drużyna Polonijna z 16 państw. I chociaż wszyscy byliśmy z różnych państw, innych tradycji i obyczajów, mówiliśmy jednym językiem, językiem naszych przodków, polaków…”

Paweł Nowicki /Litwa

 

Tego rodzaju spotkania owocują częstymi powrotami do ojczyzny, zwiększają motywację do nauki języka polskiego, pogłębiają wiedzę o naszej historii i kulturze, rozbudzają w młodych Polonusach chęć zdobycia szerszej wiedzy na temat kraju ich przodków oraz działania w organizacjach polonijnych.

 

„Wielu z nas postanowiło, poprzez wszystkie trudności , przeprowadzić się do Polski lub o tym poważnie rozmyśla. Dla innych Zlot jest impulsem, by zacząć udzielać się na rzecz lokalnego społeczeństwa polonijnego.”

(Tomasz Milerski /Czechy)

 

Udział w warsztatach daje możliwość rozwoju młodych ludzi, ich zdolności i umiejętności, szerszego spojrzenia na tematy często niedostrzegane lub zapomniane. Uczestnictwo w programie historycznym i kulturalnym poszerza wiedzę młodzieży na  te tematy, stwarza,  niekiedy jedyną okazję, do bezpośredniego spotkania z kulturą i historią Polski.

 

„…Spotkanie to było jak powiew świeżego powietrza!... W trakcie projektu poznałam wiele ciekawych osób z różnych krajów. Nie ukrywam, że przez okres tych dziesięciu magicznych dni, byli oni dla mnie jak rodzina. Zlot pozwala być sobą, realizować swój twórczy potencjał, zrozumieć życiowy cel, zapomnieć o szarej rutynie.

Organizatorom udało się stworzyć przyjazną atmosferę, gdzie każdy odczuwał, że jest częścią całości, która nazywa się „Orle Gniazdo”...”

(Natalia Michałowska /Ukraina)

 

Podobnie jak po poprzednich zlotach, tak i w tym roku uczestnicy podkreślali ogromną potrzebę organizacji takich spotkań. Dzięki nim młodzież polonijna może uzupełnić wiedzę  i uczestniczyć w różnych formach aktywnego wypoczynku.

 

Oprac. Danuta Krężlewska

Foto. Stanisław Loba

 

Projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2013”

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK