Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

XI Światowy Zlot Młodzieży Polonijnej „Orle Gniazdo”

Serdecznie zapraszamy Was na XI Światowy Zlot  Młodzieży Polonijnej  „Orle Gniazdo”, który odbędzie się w WĄGROWCU, w dniach 20-29 VII 2017 r. pod hasłem:  „Tu Polska się zaczęła”.  Zapraszamy do Polski, do kraju waszych  Ojców!  Bądźmy razem przez 10 dni! 

Informacje o zlocie

informator do pobrania

warunki udziału

formularz zgłoszeniowy

 

 

MŁODZI RODACY! 

Serdecznie zapraszamy Was na XI Światowy Zlot  Młodzieży Polonijnej 

„Orle Gniazdo”, który odbędzie się w WĄGROWCU, w dniach 20-29 VII 2017 r. pod hasłem:  „Tu Polska się zaczęła”. 

Zapraszamy do Polski, do kraju waszych  Ojców!  Bądźmy razem przez 10 dni! 

 

O ZLOCIE.  Historia organizacji Światowych Zlotów Młodzieży Polonijnej „Orle Gniazdo” sięga lat 90-tych XX wieku.  Pierwszy bowiem zlot odbył się w dniach 29.05.-05.06.1997 r. i stanowił dla młodzieży polonijnej swego rodzaju pielgrzymkę do źródeł polskiej państwowości i kultury (młodzi rodacy wzięli wtedy udział m.in. w uroczystościach w Gnieźnie z okazji 1000. rocznicy męczeńskiej śmierci  św. Wojciecha z udziałem papieża Jana Pawła II). Od tamtej pory zlot odbywa się cyklicznie, co dwa lata. Jego organizatorem od początku jest Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z Poznania. Zloty odbywają się na terenie Wielkopolski. Dotąd było to: Błażejewko (7x), Boszkowo (1x), Kiekrz (1x)  i Wągrowiec (1x). 

W minionych  10 zlotach uczestniczyło prawie  2100 osób z 35 krajów świata!

 

CEL ZLOTU.  Pogłębianie wiedzy o kraju pochodzenia swoich przodków, propagowanie postaw patriotycznych, przygotowanie młodzieży do działania na rzecz ruchu polonijnego, wymiana doświadczeń pomiędzy młodzieżą polonijną z różnych krajów, nawiązywanie kontaktów, integracja młodych rodaków, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń oraz oczywiście aktywny wypoczynek! 

 

W PROGRAMIE XI ZLOTU Orle Gniazdo 2017

* Warsztaty tematyczne. * Wyjazdy krajoznawcze.  

* Zajęcia rekreacyjno - sportowe

* Prezentacje krajów zamieszkania. 

* Korowód uczestników zlotu ulicami miasta. 

* Spektakl teatralny, koncert, dyskoteki. 

* Konkursy, ogniska. * Okolicznościowa wystawa. 

* Występ grup warsztatowych na zakończenie zlotu. 

 

ZLOTOWE WSPOMNIENIA. Każdy z minionych zlotów zapisał się na swój sposób w pamięci jego uczestników. Oto wrażenia kilkoro z nich. 

„(...) dla nas Polaków urodzonych i żyjących za granicą jest Zlot jedną z niewielu okazji do spotkania się z ludźmi podobnymi do siebie. „Zlotowicze” to nie tylko grupa młodych ludzi z różnych krajów, których łączą wspólne polskie korzenie, to swoista rodzina, która się może w całości spotkać tylko raz na dwa lata. Wielu z nas postanowiło, poprzez wszystkie trudności , przeprowadzić się do Polski lub o tym poważnie rozmyśla. Dla innych Zlot jest impulsem, by zacząć udzielać się na rzecz lokalnego społeczeństwa polonijnego. (…)”. [Tomasz z Czech, IX zlot w 2013 r.]   

 

(…) Słyszałam bardzo dużo ciepłych słów o Zlocie, ale nie mogłam sobie wyobrazić czym tak naprawdę jest Zlot nie będąc tam. Wyrażam (…) ogromne podziękowania za to, że w tym roku miałam możliwość wspólnie z Państwem oraz wszystkimi wspaniałymi ludźmi spędzić te dni razem. (…). [ Hania Ś. z Wilna,  X zlot w 2015 r.]     

(…) chciałam podziękować za wspaniały Zlot Młodzieży. Moj syn David był zachwycony. Bardzo dobrze wpłynął ten wyjazd na jego życie. Zaczął znowu się uczyć i chce zrobić maturę”. [Anna D. z Hamburga,  X zlot w 2015 r.]    

(…) Zlot  był  pełen atrakcji  i niespodzianek. Czas spędzony  razem  z  młodzieżą  polonijną  z  różnych  krajów przełamał  moją  dotychczasową  wizję  świata. Uświadomiłem (sobie), że  jestem cząstką Polonii. Uświadomiłem, że jest taki kraj,  jest taki język, jest kultura, które łączą nas we Wspólnotę  Polską” (…).  [ Aliexandr A. z Mińska, X zlot 2015 r.].  

 

WIĘCEJ WRAŻEŃ, ZDJĘĆ ORAZ KRÓTKI FILM z X zlotu znajdziecie na Facebooku. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! 

O zakwalifikowaniu na zlot decyduje spełnienie warunków uczestnictwa i kolejność zgłoszeń!

KARTA ZGŁOSZENIA NA ZLOT znajduje się w załączeniu do niniejszego zaproszenia. 

 

ORGANIZATOR ZLOTU:   

WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA  „WSPÓLNOTA POLSKA”,  

ADRES:  61-772 POZNAŃ, STARY RYNEK 51.  

TEL./FAX. + 48 61 853 19 61, tel. +48 61 852 71 21. E-MAIL:  poznan@swp.org.pl

 

 

Projekt dofinansowany przez Kancelarię Senatu RP. 

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK