Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

XII Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne Podkarpacie 2016

Igrzyska Polonijne tym razem odbędą się na Podkarpaciu.    
logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK