Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

9. Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych

9. Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych odbył się w Iwoniczu-Zdroju w dniach 16 – 23 lipca 2015 r. Jego organizatorami był Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Urząd Miasta i Gminy w Iwoniczu-Zdroju. Udział w nim wzięło ponad 600 młodych tancerzy, reprezentujących 19 zespołów. Przyjechali oni z: Białorusi, Czech, Kanady, Litwy, Łotwy, Rosji, Ukrainy i USA.

9. Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych

Organizowany od 23 lat Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Iwoniczu-Zdroju, wyrosły z potrzeby stworzenia – nie mieszczącym się w formule rzeszowskiego festiwalu – grupom dziecięcym płaszczyzny integracji i prezentacji dorobku, stał się ważną dla polonijnego ruchu artystycznego imprezą.  

W historii iwonickiego Festiwalu różnie mówiono o jego przyszłości, obawiając się, że będzie tylko tłem dla Festiwalu w Rzeszowie. Stało się na szczęście inaczej. Wyrósł on na znaczącą imprezę, ważną też dla młodych, polonijnych adeptów sztuki – miłośników folkloru. To tu zdobywają oni motywację do satysfakcjonującej, ale nie łatwej przecież pracy, związanej z własnym rozwojem oraz upowszechnieniem polskiej kultury na świecie. Ta wyjątkowa impreza jest bowiem nie tylko prezentacją tanecznych i muzycznych talentów, ale przede wszystkim wielką manifestacją polskości oraz przywiązania i miłości do kraju przodków. Takie połączenie sprawia, że Festiwal roztacza wyjątkową aurę na wszystkich wykonawców oraz widzów, gwarantując wielkie emocje. Mówią o tym w festiwalowej „Jaskółce” sami uczestnicy tegorocznego spotkania:

„Jadąc do Iwonicza-Zdroju, przeglądnąłem zdjęcia mojej mamy, która w składzie „Kukułeczki” wyjeżdżała do Iwonicza jako dziecko. Na zdjęciach mama i jej koleżanki wyglądają bardzo szczęśliwie. Chcę pojechać tam, gdzie kiedyś tańczyła moja mama. Chcę przeżyć te chwile, aby później opowiedzieć jej jak było. Chcę spróbować wody mineralnej w iwonickiej pijalni oraz poznać zespoły z innych krajów i nawiązać nowe kontakty.”

Aleksej Pilacs - 11 lat, „Kukułeczka” (Łotwa)

„Kiedy rozmawiam z rówieśnikami o tym, że lecę do Polski na Festiwal, oni mówią że mam wielkie szczęście i chcieliby polecieć razem ze mną.”

Kasia – 14 lat, „Sokół” (Kanada)

Puentuje to Tadeusz Zdybał – kierownik artystyczny Zespołu „Biały Orzeł” z Toronto w Kanadzie:

„Festiwal w Iwoniczu to przekroczenie niewidzialnego progu w drodze ku kolejnym szczeblom folklorystycznego wtajemniczenia. Tu taj się wszystko zaczyna. Kadra kierownicza złożona z grona wspaniałych choreografów i instruktorów, uczy folklorowego abecadła, na bazie którego będzie można w przyszłości postawić solidny polski dom.”

Festiwal jest też imprezą, liczącą się w Polsce. Iwonicz-Zdrój staje się bowiem na tydzień niekwestionowaną stolicą polskiego folkloru, miejscem integracji młodych przedstawicieli Polonii i Polaków z zagranicy, którzy prezentują swe artystyczne osiągnięcia przed wymagającą publicznością – przyjeżdżającymi tu na kurację widzami z całej Polski, którzy wrażenia z festiwalowych koncertów zawiozą do swych bliskich na terenie całego Kraju.

9. Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych odbył się w Iwoniczu-Zdroju w dniach 16 – 23 lipca 2015 r. Jego organizatorami był Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Urząd Miasta i Gminy w Iwoniczu-Zdroju. Udział w nim wzięło ponad 600 młodych tancerzy, reprezentujących 19 zespołów. Przyjechali oni z: Białorusi, Czech, Kanady, Litwy, Łotwy, Rosji, Ukrainy i USA. Większość zespołów uczestniczyła w Festiwalu nie po raz pierwszy. Rekordziści to zespoły: „Biały Orzeł” z Toronto w Kanadzie, „Wesoły Ludek” z Chicago w USA, „Karolinka” z Brześcia na Białorusi. Debiutantami na Festiwalu były: ”Małe Oldrzychowice” z Trzyńca w Czechach, Szkoła Tańca ”Sokół” z Winnipeg w Kanadzie oraz „Wołyńskie Słowiki” z Łucka na Ukrainie. Zespoły uczestniczące w Festiwalu, prezentowały swe pełne programy w czterech tzw. koncertach festiwalowych , a wybrane pozycje w dwóch głównych: koncercie pieśni tańców krajów zamieszkania „KALEJDOSKOP FOLKLORU ŚWIATA” oraz koncercie galowym „FOLKLOREM MALOWANE”. Koncert prezentujący folklor innych narodów pokazany też został w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Zespoły, ponad to, miały też możliwość koncertowania w 10 różnych miastach i gminach Podkarpacia. Były tam przyjmowane przez lokalne samorządy, które zadbały też o atrakcyjny program turystyczny oraz spotkania z polskimi zespołami.

Gośćmi Festiwalu były zasłużone dla polskiego folkloru osoby z różnych stron świata, m.in.: Anna Sokołowska z Chicago, była wiceprezes Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce oraz Michaline Jamiński, obecna wiceprezes tego Stowarzyszenia , Tadeusz A. Pilat – ze Szwecji, honorowy prezes Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Łukasz Kardas – Dyrektor TVP Polonia. W trakcie Festiwalu Anna Sokołowska i Tadeusz Pilat za zasługi dla festiwali w Rzeszowie oraz Iwoniczu-Zdroju wyróżnieni zostali przez Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” statuetkami „Ambasador Festiwali Polonijnych”.

Zamykający Festiwal, koncert galowy oglądali też goście specjalni – słuchacze i absolwenci 4 - Letniego Studium dla Choreografów w Rzeszowie, kończącego właśnie swą doroczną sesję. Uczestniczyło w niej 37 osób z 10 krajów: Argentyny, Białorusi, Kanady, Litwy, Niemiec, Rosji, Szwajcarii, Ukrainy, USA i Wielkiej Brytanii. Byli to adepci oraz czynni już choreografowie środowisk polonijnych i polskich poza granicami Kraju. Na mocy porozumienia Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Uniwersytetu Rzeszowskiego program dydaktyczny Studium realizowany jest przez tę właśnie uczelnię, a z rąk jej Rektora absolwenci otrzymują uniwersytecki dyplom.

Często mówi się o schyłku „mody” na sięganie do korzeni swojego narodu, o tym że następuje zmiana zainteresowań w kierunku komputeryzacji i innych nowoczesnych środków komunikacji, osłabiających więzi Polonii – a przede wszystkim jej młodych przedstawicieli – z Macierzą. Festiwal w Iwoniczu, zwłaszcza jego tegoroczna edycja była tego zaprzeczeniem. Przyjeżdżają tu wciąż nowe zespoły, pojawiają się nowe twarze. Po latach widzimy ich na Festiwalu w Rzeszowie oraz innych wydarzeniach kulturalnych, organizowanych w Polsce z udziałem Polonii i Polaków z zagranicy. Świadczy to, że nie są to tylko chwilowe ekscytacje, a trwała i emocjonalna więź z polską kulturą wyrosła na jej barwnym i atrakcyjnym elemencie, jakim jest folklor.

Lesław Wais

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK