Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

X Światowy Zlot Młodzieży Polonijnej „ORLE GNIAZDO 2015”

„Łączy nas Polska i młodość”. To hasło przewodnie jubileuszowego, X Światowego Zlotu Młodzieży Polonijnej „ORLE GNIAZDO 2015”, który odbędzie się w dniach od 26 lipca do 4 sierpnia 2015 r. w Wągrowcu k. Poznania.       Zaproszenie na zlot skierowane jest do młodzieży polonijnej (18-30 lat) działającej lub pragnącej działać w środowisku polonijnym kraju zamieszkania.   W programie tegorocznego zlotu znajdą się: warsztaty tematyczne, prezentacje grup warsztatowych i krajów zamieszkania, polonijne dyskusje, wycieczki krajoznawcze, koncerty, spektakl teatralny, wystawa ilustrująca historię zlotów, sport i rekreacja oraz konkursy i ognisko.   Pierwszy zlot Orle Gniazdo” odbył się w 1997 r. z inicjatywy śp. prof. Andrzeja Stelmachowskiego - pierwszego prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i stanowił dla młodzieży polonijnej swego rodzaju pielgrzymkę do źródeł polskiej państwowości i kultury (udział młodzieży w uroczystościach w Gnieźnie z okazji 1000. rocznicy męczeńskiej śmierci  św. Wojciecha z udziałem papieża Jana Pawła II). Od tamtej pory zlot „Orle Gniazdo” odbywa się cyklicznie, co dwa lata na terenie Wielkopolski (Błażejewko, Boszkowo, Kiekrz). W dotychczasowych dziewięciu zlotach udział wzięło łącznie przeszło 2000 młodych rodaków z 34 krajów świata z 4 kontynentów. Jego organizatorem od początku jest Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Poznaniu.     Celem spotkań młodzieży polonijnej jest poznawanie kraju pochodzenia swoich przodków, kontakt z polską kulturą, pogłębienie wiedzy o Polsce, propagowanie postaw patriotycznych, przygotowanie młodzieży do różnorakich form działania na rzecz ruchu polonijnego, wymiana doświadczeń w zakresie działalności na rzecz Polonii pomiędzy młodzieżą z różnych krajów, nawiązywanie kontaktów, integracja młodych rodaków, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń i oczywiście aktywny wypoczynek.   Każdy z minionych zlotów zapisał się na swój sposób w pamięci jego uczestników. Oto wrażenia jednego z nich. „(...) Dla nas Polaków urodzonych i żyjących za granicą jest Zlot jedną z niewielu okazji do spotkania się z ludźmi podobnymi do siebie. „Zlotowicze” to nie tylko grupa młodych ludzi z różnych krajów, których łączą wspólne polskie korzenie; to swoista rodzina, która się może w całości spotkać tylko raz na dwa lata. Wielu z nas postanowiło, poprzez wszystkie trudności , przeprowadzić się do Polski lub o tym poważnie rozmyśla. Dla innych Zlot jest impulsem, by zacząć udzielać się na rzecz lokalnego społeczeństwa polonijnego. Uważam, że to przynosi Polsce wiele korzyści i poprawia jej wizerunek w kontekście międzynarodowym. Dlatego mam nadzieję, że X Zlot Orle Gniazdo w roku 2015 się odbędzie i że nadal będzie czynnikiem sprzyjającym rozwojowi polskości za granicami kraju (…)”. Tomasz z Czech, IX Zlot w 2013 r.   Pobierz informację o tegorocznym zlocie "Orla Gniazdo 2015" [plik PDF]   Informacji szczegółowych o warunkach uczestnictwa w zlocie oraz kartę zgłoszenia można otrzymać w biurze Oddziału Wielkopolskiego SWP.   Adres:   WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA”. 61-772 Poznań, Stary Rynek 51. Tel. /fax. + 48 61 853 19 61, tel. +48 61 852 71 21, e-mail: poznan@swp.org.pl   Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.   SWP
logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK