Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

XVI Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych Rzeszów 2014

XVI Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych

 

ŚWIĘTO FOLKLORU POLONIJNEGO

 

W ostatnim tygodniu lipca 2014 r. odbył się w Rzeszowie XVI Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

 

Do Rzeszowa przyjechało, by zaprezentować swój artystyczny dorobek sobie nawzajem oraz festiwalowej publiczności, prawie 1100 osób – członków 37 zespołów folklorystycznych z 14 krajów Europy, Ameryki Północnej i Południowej oraz Azji. Najwięcej, bo aż dziewięć zespołów przyjechało z Kanady, osiem z USA, cztery z Wielkiej Brytanii, trzy z Rosji, po dwa z Czech, Niemiec, Szwajcarii i Ukrainy oraz po jednym z Białorusi, Brazylii, Litwy, Mołdawii, Rumunii i Szwecji. Większość tych grup uczestniczyła w rzeszowskiej imprezie nie po raz pierwszy. Debiutantami na Festiwalu były: „LAJKONIK” z Tucson w USA, „MŁODY LAS” z Slough w Wielkiej Brytanii oraz zespół „WOŁYŃSKIE SŁOWIKI” z Łucka na Ukrainie, który zgodnie z tradycją, w imieniu wszystkich uczestników, przejął na czas Festiwalu z rąk Prezydenta Rzeszowa „klucze od bram Miasta”.

Wypracowana w konsultacji z zespołami polonijnymi formuła rzeszowskiego festiwalu odróżnia go od innych tego typu imprez. Stwarza on bowiem wszystkim uczestnikom – niezależnie od ich liczby – niepowtarzalną okazję wspólnego prezentowania się publiczności w dwóch głównych koncertach oraz w mniejszych grupach na tzw. koncertach przeglądowych. Formuła ta integruje uczestników, stwarza okazję do lepszego, wzajemnego poznania się, powoduje, że zespoły polonijne ciągle chcą do Rzeszowa przyjeżdżać, publiczności zaś dostarcza dodatkowych atrakcji. Tegoroczny Festiwal, na życzenie części zespołów, poprzedzony został trzydniowymi tzw. Spotkaniami przedfestiwalowymi, które odbywały się w sześciu miastach województwa podkarpackiego. Uczestniczyło w nich 15 zespołów, których członkowie mieli okazję spotykać się tam z polskimi grupami folklorystycznymi, zwiedzać okoliczne zabytki i atrakcje turystyczne, a także doskonalić swój warsztat. Z wszystkimi zakwalifikowanymi do udziału w Festiwalu zespołami – na wiele tygodni przed przyjazdem do Rzeszowa – organizatorzy utrzymywali ścisły kontakt, uzgadniając sprawy organizacyjne i artystyczne, jako że na Festiwalu, z uwagi na bogaty program, wszyscy mieli bardzo zajęty czas. Podzielone – dla lepszej organizacji prób i koncertów – na sześć grup zespoły, praktycznie w ciągu dwóch dni musiały się przygotować do wspólnych koncertów. Wszystkie zespoły brały też udział w „Dniach Polonijnych”, organizowanych 26 i 27 lipca w miastach i gminach całego województwa podkarpackiego. Wcześniej jednak – dzień po przyjeździe zespołów – zorganizowano im w formie biesiady ludowej spotkanie integracyjne. Tańcom i śpiewom przy suto zastawionych stołach nie było końca. Publiczna prezentacja zespołów nastąpiła 25 lipca – przed oficjalnym otwarciem Festiwalu – przejścia ulicami miasta kolorowego korowodu zespołów, podziwianego przez wielotysięczną publiczność. Po oficjalnym otwarciu imprezy dla polonijnych gości zorganizowano powitalny koncert muzyki folkowej w wykonaniu zespołów polskich. Dodatkową atrakcją był też pokaz premierowego programu fontanny multimedialnej pt. „Folk dookoła świata”.

Następne dwa dni to koncerty, te wspomniane już w terenie, ale przede wszystkim przeglądowe, które odbywały się na plenerowej estradzie usytuowanej na rzeszowskim Rynku. Trwały one w sumie po 10 godzin dziennie, gromadząc rzesze publiczności zainteresowanej dodatkowo „Jarmarkiem festiwalowym”, na którym zaopatrzyć się można było w wyroby sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego, pamiątki itp. W niedzielę rano, oczywiście, msza św. w intencji Polonii, celebrowana przez biskupa rzeszowskiego ks. Jana Wątrobę, która w podniosłym nastroju odbyła się w miejscowej katedrze. Dwa, kończące festiwalowy tydzień, dni upłynęły pod znakiem bogatych wrażeń artystycznych. Dostarczył ich najpierw koncert zorganizowany pod hasłem „Folklor Narodów Świata”, w którym zespoły prezentowały folklor krajów swego zamieszkania oraz innych, mieszkających tam z nimi nacji. W zamierzeniu miał on ukazać wielokulturowość rzeszowskiej imprezy oraz rolę zespołów polonijnych w krzewieniu nie tylko polskiej kultury. Dla publiczności festiwalowej, jak zawsze, było to bardzo atrakcyjne wydarzenie. Szczególnych wzruszeń dostarczył koncert galowy, zatytułowany „Wierni Rzeszowowi”. Był on wielką manifestacją patriotyzmu oraz pietyzmu, z jaką Polonia podchodzi do kultury polskiej. Wielce zasłużył się tu reżyser obu tych koncertów, dyrektor artystyczny Festiwalu – Janusz Chojecki, który w scenach zbiorowych wykorzystał muzykę wielkiego, związanego z Rzeszowem, kompozytora – Wojciecha Kilara. Brawom czterotysięcznej publiczności, owacjom na stojąco, zaproszeniom do przyjazdu za trzy lata i wspólnym zdjęciom – nie było końca.

Wspomnieć należy, że głównym organizatorem Festiwalu był Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, wspierany finansowo przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Podkarpackiego i Prezydenta Rzeszowa.

 

Lesław Wais

Foto: Roman Lach

Program Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych Rzeszów 2014

Założenia ogólne:

 • Przewiduje się udział w Festiwalu około 30 zespołów. Zespół  liczyć winien co najmniej  8 par. O zakwalifikowaniu na Festiwal decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 • Dla chętnych zespołów  przewiduje się w dniach 20 – 23 lipca 2014 r. organizację  spotkań przed festiwalowych  w wybranych miastach i gminach.
 • W dniach 20 – 23 lipca 2014 r. przewiduje się też spotkania przedfestiwalowe dla chętnych choreografów  zespołów polonijnych – uczestników Festiwalu.

 

Ramowy program  przed festiwalowy (nieobowiązkowy)

 

20 VII / niedziela/

Przyjazdy zespołów do miast/gmin festiwalowych

 

21 VII / poniedziałek/

 • Próby
 • Spotkania z lokalnymi zespołami, władzami i animatorami kultury, koncerty, wycieczki

 

22 VII / wtorek/

 • Próby
 • Spotkania / koncerty/ integracyjne z lokalnymi zespołami, wycieczki

 

23 VII /środa/ - Próby, koncerty

 • Wyjazd do Rzeszowa

 

Uwaga: Koncerty zespołów polonijnych w miastach i gminach przewiduje się też w dniach 26 i 27 lipca

 

 

Ramowy program Festiwalu

23 VII – 30.VII.2014

 

23 VII /środa/

 • Przyjazdy zespołów
 • Narada organizacyjna

24 VII /czwartek/

 • Próby zespołów
 • Spotkanie integracyjne uczestników Festiwalu

25 VII /piątek

 • Próby zespołów
 • Korowód zespołów polonijnych ulicami miasta
 • Otwarcie Festiwalu
 • Spotkanie delegacji zespołów z Prezydentem Miasta
 • Koncert powitalny

26 VII /sobota/ DNI  POLONIJNE w Rzeszowie oraz Województwie Podkarpackim

 • Próby zespołów
 • Koncerty  zespołów polonijnych
 • Wystawy, kiermasze, festyny

27 VII / niedziela  DNI  POLONIJNE w Rzeszowie oraz Województwie Podkarpackim

 • Msza święta w intencji Polonii
 • Koncerty zespołów polonijnych
 • Wystawy, kiermasze, festyny

 

28 VII /poniedziałek/

 • Próba do koncertu „Folklor Narodów Świata”
 • Spotkanie delegacji zespołów z kierownictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
 • KONCERT  „FOLKLOR NARODÓW ŚWIATA”

 

29 VII /wtorek/

 • Próby do Koncertu Galowego
 • Spotkanie z władzami województwa
 • KONCERT GALOWY
 • Zakończenie Festiwalu

30 VII /środa/

 • Wyjazdy zespołów
logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK