Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

XVII Światowe Letnie Igrzyska Polonijne - Śląsk 2015

W dniach 2-9 sierpnia 2015 roku odbyły  się XVII Światowe Letnie Igrzyska Polonijne - Śląsk 2015, organizowane przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.  Igrzyska odbyły się na terenie aglomeracji katowickiej w czterech miastach: Rybnik, Chorzów, Wodzisław Śląski i Sosnowiec, gdzie uczestnicy rywalizowali w 20 dyscyplinach sportowych. Najwięcej medali zdobyli Polacy z Białorusi, drugie miejsce w kategorii medalowej zajęli Polacy z Litwy, a trzecie Polacy z Republiki Czeskiej.  W imprezie wzięło udział 747 zawodników z 27 krajów oraz przeszło 100 osób towarzyszącym zawodnikom. Uroczysta Inauguracja Igrzysk miała miejsce 2 sierpnia br. na Stadionie Miejskim w Rybniku. Oficjalna ceremonia rozpoczęła się paradą sportowców, którzy następnie złożyli ślubowanie. W imieniu uczestników ślubowanie złożyła Jadwiga Juniewicz z Litwy. Polska flaga, niesiona przez olimpijczyków pochodzących z miast gospodarzy: windsufringowca Mirosława Małka z Rybnika, biathlonistę Tomasza Sikorę z Wodzisławia Śląskiego, biathlonistkę Monikę Hojnisz z Chorzowa oraz hokeistę Marka Cholewę z Sosnowca, zawisła na maszcie, będącym centralnym punktem stadionu. Nie zabrakło także zapalenia olimpijskiego znicza, którego dokonał żużlowiec Kacper Woryna. W uroczystości uczestniczyli zgromadzeni na trybunach widzownie i goście, wśród których znaleźli się prezydenci czterech miast–współorganizatorów, przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, przedstawiciel Ministerstwa Spraw zagranicznych, Marszałek Województwa Śląskiego, Wicewojewoda Śląski, Wicemarszałek Sejmu Litewskiego, prezydenci i przewodniczący Światowych Związków Polonii na całym świecie, posłowie i senatorowie parlamentu RP. Na zakończenie wystąpił zespół PECTUS. Ceremonia otwarcia była transmitowana na żywo przez TVP POLONIA. Sportowcy zmagali się w 20 różnych dyscyplinach sportowych. Codziennie, po zakończonej rywalizacji w wioskach olimpijskich miało miejsce wręczanie medali oraz spotkania integrujące polonijną społeczność, połączone z występami lokalnych i polonijnych artystów. Zmaganiom olimpijskim towarzyszyły interesujące wydarzenia kulturalne, m.in. koncert pianistki Marianny Humeckiej (Ukraina), wystawy znakomitych malarzy Wasyla Dutki (Ukraina), Andrzeja Filipowicza (Białoruś) oraz Roberta Bluja (Litwa). Każda z wystaw miała na celu ukazanie piękna miast kresowych.  Największą liczbą medali mogą się pochwalić Polacy z Białorusi – zdobyli ich aż 137, w tym 67 złotych. Polacy z Białorusi wystawili w tych igrzyskach silną ekipę, około 80% zawodników należy do Polskiego Klubu Sportowego „Sokół”, który najprawdopodobniej jest w tym momencie najmocniejszym amatorskim klubem sportowym wśród Polaków mieszkających na obczyźnie. Drugie miejsce w klasyfikacji medalowej zajęli Polacy z Litwy, zdobywając w klasyfikacji generalnej o 2 medale więcej niż Polacy z Białorusi. Trzecie miejsce należy do Polaków z Republiki Czeskiej, którzy zdobyli najwięcej medali w tych igrzyskach – 143. Jednak z powodu większej liczby złotych medali triumfowały ekipy zawodników z Białorusi i Litwy. Uroczyste zakończenie XVII Światowych Igrzysk Polonijnych wraz ze zgaszeniem znicza olimpijskiego nastąpiło 8 sierpnia w Parku Śląskim w Chorzowie. Uroczystości zamknięcia Igrzyska transmitowała TVP POLONIA i TVP3 Katowice. Uczestnicy Igrzysk zostali zakwaterowani w hotelach na terenie Katowic, Chorzowa i Zabrza.      Strona www XVII Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych - Śląsk 2015  
logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK