Wspólnota Polska
Wiadomosci
wspolnotapolska.org.pl

IV Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych, Ostróda 2013

W dniach 8-12 maja 2013 r. w debacie nad stanem oświaty polonijnej uczestniczyli nauczyciele z 19 krajów, przybyli do Ostródy na IV Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych.

Debata o stanie oświaty polonijnej

 

Przyszłość szkół polonijnych, znaczenie nauki języka polskiego dla rozwoju uczniów migracyjnych, wpływ migracji na zmiany tożsamości u dzieci, rola dwujęzyczności – oto najważniejsze zagadnienia, które podjęli w debacie nad stanem oświaty polonijnej nauczyciele przybyli z 19 krajów do Ostródy na IV Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych. Organizatorem Zjazdu był Oddział Warmińsko-Mazurski Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, a partnerem merytorycznym Nordycka Unia Oświaty Polonijnej – skupiająca oświatowe organizacje z pięciu krajów nordyckich.

Obrady zjazdu poprzedziła msza św. w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie pod przewodnictwem J.E. Metropolity Warmińskiego Ks. Arcybiskupa Wojciecha Zięby oraz inauguracja projektu Polonijna Akademia Wiedzy i Umiejętności dla uzdolnionej młodzieży polonijnej – Laboratorium Diagnostyki Molekularnej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Uroczyste otwarcie zjazdu odbyło się w pięknej scenerii Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie. Wystąpienie inauguracyjne wygłosił Jarosław Narkiewicz - wiceprzewodniczący Sejmu Republiki Litewskiej, pedagog, polityk Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Prezes „Wspólnoty Polskiej” Longin Komołowski wspólnie z wiceprezesem Dariuszem Bonisławskim wręczyli medale stowarzyszenia i certyfikaty wybitnym polonijnym nauczycielom i organizacjom oświatowym. Zebrani mieli okazję wysłuchać koncertu muzyki klasycznej w wykonaniu olsztyńskich filharmoników.

 

Kolejne dni zjazdu wypełniły obrady plenarne i panele dyskusyjne. Pierwszy dzień zjazdu przyniósł rozważania nad edukacją polonijną XXI wieku. Taki był temat poprowadzonej przez eksperta PCM Zdzisława Hofmana sesji pierwszej zjazdu, w której postawiono wstępną diagnozę obecnego stanu oświaty polonijnej i prognozę jej rozwoju. Model współpracy instytucji państwa polskiego i polonijnych organizacji oświatowych próbowano wypracować w kolejnym panelu, do którego zaproszono wiceministra edukacji narodowej Macieja Jakubowskiego, dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej MEN Urszulę Martynowicz i naczelnik Beatę Pietrzyk, a także naczelnik Dorotę Barys z MSZ. Stronę polonijną w dyskusji reprezentowali przedstawiciele Kongresu Oświaty Polonijnej.

 

W kolejnych panelach zajęto się tak ważnymi zagadnieniami jak możliwości zastosowania nowych technologii oświatowych, prawną, finansową i organizacyjną wizją rozwoju i wspierania oświaty polonijnej, a także przygotowaniem podstaw dla kampanii medialnej propagującej nauczanie języka polskiego poza granicami kraju. Rozważano znaczenie dwujęzyczności i zmian w tożsamości dziecka migracyjnego mających konsekwencje dla programów nauczania.

Dzień pierwszy merytorycznych obrad zjazdu uświetnił Piknik edukacyjno-rekreacyjny „Julian Tuwim na Mazurach”, zorganizowany dla uczczenia Roku Tuwima w kulturze polskiej. Nauczyciele i goście, do których dołączyła pani poseł Joanna Fabisiak świetnie bawili się, reżyserując „Lokomotywę” i inne utwory mistrza Tuwima, słuchając piosenek do jego wierszy, a wszystko to w magicznym miejscu na wzgórzu okalającym jezioro Szeląg Mały.

Kolejnego dnia zjazdu Nordycka Unia Oświaty Polonijnej zaprezentowała stan oświaty polonijnej w pięciu krajach Północy, a także wypracowane przez organizacje oświatowe krajów nordyckich deklaracje programowe, ulotki i broszury skierowane do rodziców zachęcające do nauki języka polskiego ich dzieci i propagujące zalety dwujęzyczności wśród polskich migracyjnych uczniów. Temat roli rodziców w polonijnej szkole kontynuowano także w kolejnych wystąpieniach.

 

O tendencjach i zmianach we współczesnej polszczyźnie mówił gość zjazdu, przewodniczący Rady Języka Polskiego, prof. Andrzej Markowski.

Obrady popołudniowe wypełniły warsztaty, na których pracowano nad różnymi aspektami procesu edukacyjnego i relacji w grupach uczniowskich.

 

Zjazd zakończył swe obrady przyjęciem uchwał i wniosków oraz powołaniem zespołu, którego zadaniem jest przesłanie uchwał do właściwych instancji i bieżąca współpraca z MEN i MSZ nad ich realizacją.

 

dr Maria Małaśnicka-Miedzianogóra

Prezes Nordyckiej Unii Oświaty Polonijnej

 

Zapraszamy na film:

http://www.youtube.com/watch?v=KOiiSCOjZ7M

logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK